Leser i avisen av Venstre Moss og Rygge kommer med et alternativt forslag til organisering av Nye Moss kommune. De vil legge ned havna i dagens form, avvikle foretaksmodellen og la havna kun være mottakssted for varer for å støtte det lokale næringslivet.

De uttaler at de ikke ønsker et foretak som blir «en stat i staten», samtidig som de vil opprette to andre foretak som skal ha ansvar for drift, vei, anlegg, eiendomsforvaltning og byutvikling. Disse to foretakene skal ikke ha sentrale politikere i styrene som i dag, men andre styremedlemmer uten at det sies noe mer om hvor disse skal komme fra.

Alle foretak er etter vår oppfatning en «stat i staten», og Venstre må forklare oss hvorfor det bare er foretak med havn som blir dette i den nye kommunen vi bygger.

Med styremedlemmer utefra politisk virksomhet og selvstendig ansvar for foretaket, blir det i beste fall utfordrende å få helhetlig drift og fleksibilitet sett i sammenheng med resten av kommunens virke. Politikerne frasier seg muligheten til å ha» en hånd på rattet», og fordele de økonomiske ressursene på best mulig måte innen hele den kommunale virksomheten.

Flere av oss husker vel «trusselen» fra daglig leder i Moss Drift og Anlegg som i høst gikk ut og sa at det ikke ville bli islegging på skøytebanen i sentrum, da de ikke hadde fått nok penger overført fra kommunen.

Er det slik vi vil ha det i den nye kommunen vår? At hver og en av virksomhetene og foretakene er seg selv nærmest, og ikke tar medansvar for helheten?

Fagforbundet har hørt Blakstad flere ganger uttale at han ønsker å legge ned havna i Moss til fordel for boligutvikling. Tenker Blakstad at det er et fint sted å bygge rimelige boliger for ungdom og andre som trenger å komme seg inn på boligmarkedet uten å bli gjeldsslaver? Eller tenker Venstre at dette er en del av «indrefileten» i Moss og at prisene på eiendom/leiligheter blir mer tilpasset de som har levd lenge nok til å ha penger på bok?

Fagforbundet Moss og Våler må minne Blakstad og Mork på at dette er kommunale arbeidsplasser, og vi reagerer på at våre egne arbeidsgivere går ut og formidler at de vil legge ned egne arbeidsplasser. Dette berører enkeltansatte i dagens Moss kommune, og vi tar sterk avstand fra denne framgangsmåten. Med respekt for de ansatte dere er arbeidsgivere for, kunne dere i det minste ha informert de ansatte selv og at dere vil legge ned deres egen arbeidsplass!

Prosessen rundt å bygge en ny kommune er omfattende og viktig, og det er etter vår oppfatning særdeles viktig at dere som politikere opptrer ryddig og ikke prøver å sko seg på populistiske stunt i denne prosessen.

Det er stor forskjell på «å barberer seg og skjære hue av seg», et forslag om nedleggelse av en virksomhet som havna har ikke vært på dagsorden i det hele tatt fram til nå. Saken og diskusjonene omhandler organiseringen av den nye kommunen i foretak eller virksomheter/kommunalavdelinger og ikke nedleggelse av hele områder.

Det er også verdt å merke seg at Mork i AU 25 oktober 2018 som forbereder saker til Fellesnemda, stemte for et helt annet forslag til organisering, nemlig å opprettholde Moss Havn som et foretak, opprette ett nytt foretak innen eiendom og overføre oppgavene fra dagens Moss Drift og Anlegg til kommunalområde teknisk og nytt eiendomsselskap. Det er fort gjort å sykle ut på ukjente stier, det har vi opplevd før fra Venstre.

Jeg utfordrer Blakstad og Mork til å ta et møte med de ansatte på Moss Havn, så kan dere selv informerer om eget ståsted og forklare hvorfor dere vil legge ned arbeidsplassen deres