Regjeringen stripper kommunene

Uenig: SV er uenig regjeringens forslag om å oppheve monopolet for oppmåling av eiendommer.

Uenig: SV er uenig regjeringens forslag om å oppheve monopolet for oppmåling av eiendommer. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Debattinnlegg signert Signy Svendsen, kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti (SV) i Vestby kommune.

DEL

LeserbrevRegjeringa ønsker å ta fra kommunene oppgaven med eiendomsoppmåling. Et samlet kommunestyre i Vestby har, i likhet med de fleste av landets kommuner, sagt nei til forslaget. Det er SV fornøyd med. For dette må ses som et ledd i å ta fra kommunene viktige oppgaver, og gjennom å privatisere dem tappe kommunene for ansvar og kompetanse.

Regjeringen foreslår å fjerne det kommunale monopolet for oppmåling av eiendommer. Det skal i stedet etableres en privat bransje for eiendomsoppmåling. Begrunnelsen var at gebyrene varierer fra kommune til kommune. Også kommunene kan fortsette med oppmåling, men da i konkurranse med private firma.Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier selv at konsekvenser av forslaget kan bli at det for innbyggerne kan bli dyrere å få målt opp tomter, men at det kan gå raskere. Departementet innrømmer også at det kan være en fare for at mange kommuner vil miste fagfolk og kompetanse. Departementet anslår at virkningen av forslaget vil bli til cirka 100 millioner kroner i tap for kommunesektoren som helhet.

SV mener at det å sette denne type kommunale oppgaver ut til private har negative konsekvenser. Tap av kompetanse og inntekt er et viktig argument mot. Det er også ønsket om å behandle innbyggerne likt. Vi mener at en privat aktør kan bli mer knyttet til kundene. Eksempelvis et større utbyggingsfirma man må bygge gode kunderelasjoner til for å få nye oppdrag.

SV tror heller ikke at dette vil gjøre det enklere for innbyggerne. Heller tvert i mot. Når man skal bygge, må man uansett forholde seg til kommunen. Det vil bli mer byråkrati å i tillegg skulle forholde seg til en privat aktør for en av oppgavene som må utføres. Og hvor skal man klage?I dag kan innbyggerne klage avgjørelser til kommunen ved å vise til forvaltningsloven. Så enkelt er det ikke å klage til et privat selskap som kan hyre inn advokater og nye landmålere.

Dette er ikke i tråd med regjeringens egne slagord om «enklere og bedre». Det blir nok heller ikke rimeligere. Kommunene skal sette gebyr på tjenestene slik at de blir selvfinansierende. Om regjeringen ønsker å få samme pris i alle kommuner, bør den heller legge politiske føringer på det området. Og ikke ødelegge et system som fungerer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags