Wille på ville veier

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg signert Håkon Borch, MDG.

DEL

DebattHøyres Jørn Wille kaster seg inn i debatten om bystyret som ikke styrer i Moss Avis den 13.11.17. At han velger å sette mitt navn i tittelen på innlegget gjør at jeg nesten føler meg smigret, – men bare nesten.

Jeg skal ha beskyldt bystyret for at det ikke er relevant forum i de store samferdselssakene, og at det ikke styrer. Det første er feil, det siste er riktig, men dette er veldig upresist lest Wille. Mitt poeng i alle mine innlegg om jernbanesaken siden jeg begynte å skrive om dette høsten 2016 har alltid hatt ett fokus:

Bystyret gjør ikke jobben sin når de ikke innhenter fagkunnskap når det foreligger ny informasjon som sterkt indikerer at man er på ville veier i forhold til måloppnåelse og kostnader. Jeg har aldri skrevet at én løsning er best fordi det vet jeg ikke. I mitt hode mangler alt for mye informasjon til å trekke en slik konklusjon. For Wille er det tydeligvis tilstrekkelig det som foreligger.

Jernbanesaken var faktisk grunnen til at jeg valgte å bli aktiv i lokaldebatten i fjor høst. Å sitte å se i avisen år etter år et bystyre som opprettholder en holdning «vi vil ikke høre, vi vil ikke se» holdt på å gjøre meg gal av frustrasjon. «Er det virkelig mulig at de ikke vil vite?» – tenkte jeg hver gang bystyret besluttet å gå videre med den ene løsningen til tross for mange sterke indikasjoner på at det fantes alternativer som ville være bedre på helt sentrale parametere.

Argumentet om at toget har gått for å tenke på noe annet, og en alternativ utredning vil gi mange års utsettelse (bakerst i køen) har vært brukt ved hver korsvei siden jeg begynte å følge saken midt på 2000-tallet, og senest på mandag denne uken i bystyrets behandling av en interpelasjon fra MDG.

Det er samme frustrasjon jeg har opplevd, som har resultert i BBM med 6626 følgere (stadig stigende) og en crowd funded utredning. Et fantastisk folkelig initiativ i norsk planhistorie som det allerede vurderes å skrive masteroppgave om blant studentene på geografisk institutt på universitetet i Bergen. På NMBU på Ås er saken også under vurdering for studentarbeid. Det blir spennende å se hvordan bystyrets innsats blir vurdert.

I internasjonal planfaglig sammenheng er det to fagbegrep som brukes for den situasjonen bystyret i Moss har kommet i. Det kalles «stiavhengighet» og «lock-in». Stiavhengighet er definert som en gradvis selvforsterkende prosess som brukes blant annet for å forklare irrasjonell regional utvikling og institusjonell herding. Lock-in beskriver når man har gått for langt inn i en retning og ikke greier å korrigere kurs selv om det opplagt burde vært gjort. Gradvis endring og kortsiktige fortrinn gjennom samarbeid fører til at aktører låser seg til produkter, teknologier eller løsninger som i ettertid blir betraktet som at aktørene underlig nok valgte en sub optimal løsning enda de hadde informasjon som tilsa at de skulle gjort det bedre. Jeg tror at det er nettopp slike planfaglige begreper som vil brukes når dette skal vurderes.

Rapporten som foreligger fra Norsk Bane AS trenger en kvalitetssikring for å bli vurdert på linje med BaneNORs løsning. Det behøver ikke å ta allverden av tid, og så kan man gjøre et valg basert på måloppnåelse for byens fremtidige utvikling, IC toget, riksvei 19, godstransport, havn og totalkostnad.

Det er brukt 200 millioner på utredning hittil, men ingenting er bygget, og i forhold til totalbudsjettet er det ingen krise. Mye av pengene er brukt til å skaffe informasjon om grunnforholdene i byen som vil være nyttig for fremtiden. Bevilgningen til selve gjennomføringen er ikke gitt selv om mange hevder det. KS2 må godkjennes først. Det er dermed ikke for sent, og min påstand er fremdeles at det uansvarlige av bystyret er ikke å ta en timeout for å få en koordinert bane og R19 løsning som oppfyller målsetningene på best mulig måte. På mandag valgte Ap og H i bystyret å fortsatt trenere saken med håp om at man kommer til «point of no return». Wille kaller det «å stå på et vedtak er også å styre». Ja, det er å styre, men det er uansvarlig styring å ikke sjekke ut avgjørende ny informasjon. Det er derfor MDG har skiftet mening i saken som Wille riktig påpeker.

Jeg hadde håpet fler i Høyre hadde sett mitt poeng med en analogi til et styre i en privat bedrift. I stedet bekrefter Wille at Høyre fortsatt vil lukke øynene for all ny informasjon, advarsler og vettløs bruk av skattepenger ved å satse alt på BaneNORs kostbare løsning, og om nødvendig tvinge Statens vegvesen til å bruke 5 milliarder på en veiløsning som burde koste det halve. Det er byens borgere som må betale brorparten gjennom bompenger. Tusen takk for det.

For min gen del er jeg ferdig med denne debatten nå hvis ingen er villig til å komme ut av skyttergraven og debattere det jeg egentlig har utfordret bystyret til å reflektere over. Hvilket ansvar mener de at de har?

LES OGSÅ:

Om Norsk Bane, Borch og politikk

Ser ikke skogen for bare trær

Wi-le-dende?

En hån mot demokratiet

Om helsetjenester i Moss. Et svar til Jørn Wille (H) 

En vennlig påminnelse til ordføreren 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags