100 dager til lokalvalg. Mange grunner til å stemme i Moss

Blide barn på sykkeltur

Blide barn på sykkeltur Foto:

Av
DEL

LeserbrevDe siste ukene har partiet Ny Kurs kommet med 2 debattinnlegg i Moss Avis, som omhandler bil/sykkel i Moss.

Det ene innlegget argumenterer for å droppe den midlertidige broen som er foreslått i kanalparken, og legge bedre til rette for gående og syklende over eksisterende bro.

Bare for å ha sagt det, dette er MDG helt enige i er den beste løsningen. Ikke nok med det, vi har skissert ett konkret forslag for hvordan dette kan løses, som vi i forkant av møtet i miljøløftet for en drøy uke siden delte med ordfører og de som jobber tett med Statens Vegvesen. Grunnen til at vi føler dette er det beste er, som ny kurs påpeker, at etablering av midlertidig bro vil ta fokus bort fra planlegging av ny bro fra Jeløy til Moss. Dette har SVV innrømmet vil kunne skje da de har begrensede ressurser som kan jobbe med bro. Vi har også poengtert at det er en gjort en for dårlig jobb med å kartlegge den faktiske verdien av ny midlertidig bru, til å kunne forsvare inngrepet.

Bro nord for eksisterende bro har selvsagt også blitt drøftet med SVV men går ikke innenfor en relativ tidsramme, da dette er privat grunn. Derimot er dette noe SVV undersøke verdien av, og jobbe langsiktig med, om vi nå ikke binder de opp med å sette opp en midlertidig bro gjennom kanalparken.

I det andre innlegget kritiserer Ny Kurs dagens kollektivtilbud blant annet ved å påpeke at det er så få som bruker det.

Mange av punktene de kommer med, har Mdg allerede løftet og jobbet mot i Moss i flere år, som fleksible stopp og mindre busser. Dessverre er det ofte praktiske/økonomiske hensyn som kommer først, og svaret fra Østfold kollektivtrafikk har vært at det koster for mye penger, passasjergrunnlaget er ikke der, og at mindre busser koster mer enn store å ha i drift og vedlikeholde.

Da er jo problemet mer sammensatt enn det man ser som bruker. Da vil jeg tørre å påstå at ØKT har glemt sin samfunnsrolle, nemlig å være til for innbyggerne, selv om dette altså betyr økte driftskostnader i en periode.

Ny Kurs skriver i samme artikkel at de “er for sykkelen”. Det er vanskelig å være uenige med de i det, men det holder ikke. For å få en livligere og triveligere by, og unngå å bli en gjennomfartsåre, må man prioritere myke trafikanter. Til en hver tid. Ikke ved å bruke stor pisk, som NK nevner, men heller ved å dele ut gulrøtter. Andre naboland har klart å skape en sykkelkultur, og det skal vi og klare!

Ved å stemme på Miljøpartiet de Grønne, eller enda bedre- engasjere deg i MDG, ønsker dere ett samfunn som virkelig får en ny kurs. En kurs hvor vi sammen jobber for å transformere Moss til Norges, kanskje verdens mest bærekraftige by. Vi sikter høyt.

Skape lokale arbeidsplasser hvor vi høster av de fantastiske ressurser som finnes i nye Moss. Jordbruk, produksjon og industri. Bedrifter som spiller innenfor jordas tålegrense med hensyn til ressursbruk bør alltid foretrekkes, og Moss kommune bør snarest skape ett nettverk for slike lokale bedrifter, for å gjøre de sterkere og skape en lokal plattform for samarbeid og innovasjon.

Større selvforsynthet betyr mindre import, så kan Moss Havn en gang i fremtiden flytte til ett sted som ennå ikke har kommet like langt i omstillingen, og vi kan få frigjort dette flotte området til byutvikling. Videre ved å flytte fergeleiet sørover får vi gjennomgangstrafikken bort fra sentrum.

Større kompetanse og langsiktighet i byplanlegging. Fortetting i sentrum, ikke bare leiligheter. Rekkehus og hus, vi må også lokke barnefamilier til Moss. Vi må sette krav til utbyggere om å bruke aktiv/passivhus-standard og tørre å være innovative.

Det som binder byen sammen vil være ett godt nettverk av sammenhengende sykkelveier og ett kollektivtilbud som er drevet av folks reisebehov, ikke bygget på bedriftsøkonomiske hensyn.

Alle partier har blitt miljøpartier sies det. Og mange, inkludert Ny Kurs, har enkelte gode løsninger. Men den store forskjellen er at MDG ikke har å ta vare på miljøet som en sak. Vi har det som vår grunnverdi. Også former vi politikken vår utifrå hva som er best for lokalmiljøet, mennesket, dyr og natur.

Godt valg.

David Medeiro Danielsen,

nestleder Miljø og samferdselsutvalget,

5.listekandidat Miljøpartiet de Grønne

David Medeiro Danielsen

Nestleder Miljø og samferdselsutvalget, Moss

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags