Om Moss Avis og Melløsparken sykehjem

Reagerer: Virksomhetsleder ved Melløsparken reagerer på avisens bildebruk.

Reagerer: Virksomhetsleder ved Melløsparken reagerer på avisens bildebruk.

Av
DEL

DebattJeg viser til deres artikkel vedrørende renhold på Melløsparken sykehjem den 24.12 d.å.

Her benyttes ett bilde der noen beboere kan gjenkjennes. En av beboerne på bildet har også gått bort. Jeg finner dette uheldig og håper dere i fremtiden kan vise mer aktsomhet ved bruk av denne type bilder. Jeg vil minne dere på kravet om samtykke ved bruk av denne type bilder. Det hadde vært enkelt for Moss avis og beskjære ovennevnte bilde.

Jeg håper Moss Avis kan beklage bruken av dette aktuelle bildet.

Videre ønsker jeg å kommentere tidspunktet dere valgte for artiklene relatert til Melløsparken sykehjem.

Vi er glad for tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk. Vi stiller oss gjerne til rådighet for dialog ut mot medier og andre aktører hva angår driften og kvaliteten på de tjenestene vi er satt til å utføre/forvalte. Skal vi etablere ett godt omdømme er tillit helt avgjørende. Tar vi ikke tak i kritikken, vil vi heller ikke skape tillit. Derfor er vi svært opptatt av tilbakemeldinger for å jobbe med kontinuerlig forbedringsarbeid.

Men noen ganger kan kritikk også være av destruktiv karakter. Ovennevnte artikkel publiseres på selveste julaften. Hvor nødvendig var det? hva tror dere beboere, pårørende og ansatte får av følelser når slik negativ omtale blir presentert på en sånn viktig dag? Kunne man kanskje vente til over nyåret – eller synes Moss avis at dette var en «hastesak»?

Min mening er at dette kan gjøre vondt verre. Våre flotte medarbeidere gjør sitt ytterste for at beboere og pårørende får en fin jul. Det er mange ansatte som gir avkall på sin private julefeiring for å være på jobb disse høytidsdagene. En god del av de som var på jobb i jula og leste artiklene i Moss avis blei såret og lei seg. En slik reaksjon er forståelig og vil i verste fall ta bort fokuset og motivasjonen. Dette blei også, naturlignok, kommentert av pårørende. Vi i ledelsen fikk heller ingen anledning til å forberede og snakke med beboere, pårørende og personalet siden vi ikke var tilstede og ikke hadde i tankene at slik negativ omtale skulle bli «slått opp» på selveste julaften.

Jeg håper og tror dette ikke blei gjort for å «skade» oss, men at man journalistisk sett ikke har vurdert de menneskelige konsekvensene ett slikt fokus kan få på en slik dag.

Til slutt oppfordrer jeg Moss Avis til også å fokusere på alt det positive Melløsparken sykehjem står for. Moss Avis er en viktig aktør for lokalsamfunnet og har en viktig rolle for å kommunisere en balansert versjon av Melløsparken sykehjem.

Skal vi bli bedre er vi også avhengig av at det positive blir vektlagt. Moss Avis er hjertelig velkommen til Melløsparken sykehjem for også å få frem det positive. Hver enkelt beboer, pårørende og alle ansatte fortjener faktisk litt positiv omtale.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags