En drivstoffavgift som fungerer

Å bruke drivstoffavgiften i klimaets tjeneste har så langt vært en nærmest umulig øvelse, mener Håkon Borch.

Å bruke drivstoffavgiften i klimaets tjeneste har så langt vært en nærmest umulig øvelse, mener Håkon Borch.

Av
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Leserbrev1.januar økte drivstoffavgiftene. Medie-Norge responderte forutsigbart, med sjokkoverskrifter i alle kanaler om tidenes dyreste bensin. Det samme gjorde noen politikere.

Stortingspolitikerne i FrP går nå til frontalangrep på en avgiftsøkning foreslått av egen regjering, hvor partiet selv sitter med finans- og samferdselsministeren. Senterpartiet tar opp kampen med FrP om å være fossilbilistenes beste venn. Her er det ikke mye nytenkning å spore, og alt virker veldig forutsigbart.

Det virker ikke som om disse politikerne i det hele tatt har tatt inn over seg hvilke utfordringer vi står overfor. Senter for klimaforskning – Cicero – anslår at endringene i årets statsbudsjett vil redusere utslippene fra veitrafikken med mindre enn 0,5 %.

For å imøtekomme forpliktelsene i Parisavtalen skal Norge kutte utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor med 40 % innen 2030. Den enkleste utslippskilden å kutte i er transport. Det må selvfølgelig få konsekvenser for samferdselspolitikken. Tidsrammen betyr også at vi ikke har tid til å vente på politikere som ikke evner å tenke litt nytt. 

Å bruke drivstoffavgiften i klimaets tjeneste har så langt vært en nærmest umulig øvelse. Enten er økningen, som i år, for liten til å ha god effekt på utslippene, eller så er økningen så stor at distriktene, yrkesbilister og folk med svak økonomi blir skadelidende.

Miljøpartiet De Grønne har faktisk møtt utfordringen og tenkt i nye baner. Vi har foreslått en avgiftsøkning på drivstoff som er kraftig nok til at det gir god effekt, men som ikke gir urimelige belastninger ved å gjøre klimariktige valg. Pengene som tas inn på avgiften utbetales likt til hele befolkningen gjennom skatteoppgjøret.

Med en avgiftsøkning på 5 kr literen vil det gi 1500 kr i «klimabelønning» per nordmann, ung som gammel. For en familie med to voksne og to barn gir det en utbetaling på omtrent 6000 kr. De som velger å kjøre med fossil drivstoff bruker opp dette på den økte avgiften, mens de som velger elbil, hydrogenbil eller biodrivstoff beholder dette beløpet. Dette vil gi et kraftig insitament til å fase ut fossildrevne kjøretøy til fordel for mer klimavennlig transport.

Distriktene må også kunne være med på det grønne skiftet, så MDGs budsjettforslag inneholder en «bygdemiljøpakke» verdt 3,7 milliarder med en opptrapping av ladenettet for elbil (to hurtigladere for hver femte mil innen 2020), et styrket kollektivtilbud i distriktene, og en ny mobilitetsstøtte for leasing av elbil etter modell av bostøtteordningen, der distriktskommuner kan tilby innbyggere med dårlig råd rentefritt lån og støtte til månedlige leasingkostnader. Videre vil vi differensiere reisefradraget, så det går opp i områder uten kollektivtilbud eller lademuligheter, mens det reduseres tilsvarende i bynære strøk.

For næringstransporten imøtekommer vi NHOs ønske om et nytt CO2-fond, der pengene brukes blant annet til forskning på nye transportformer og til å investere i mer miljøvennlige kjøretøy.

Debatten rundt drivstoffavgiftene viser et skrikende behov for å tenke nytt og kreativt. Utslippene fra veitrafikken må kuttes raskt, og drivstoffavgiftene må opp. MDGs modell er nytenkende: Den både er politisk gjennomførbar og vil redusere utslippene. Vi trenger en drivstoffavgift som fungerer – for folk og for klimaet.

Håkon Borch

1. stortingskandidat MDG Østfold

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags