Skjellsand, Europris og gummigranulat

Alvorlig: – Selv om skjellstranden er flott, er vi bekymret for livet som naturlig hørte hjemme på bløtbunnen som en gang utgjorde strandsonen, skriver Nina Mari Wagner.

Alvorlig: – Selv om skjellstranden er flott, er vi bekymret for livet som naturlig hørte hjemme på bløtbunnen som en gang utgjorde strandsonen, skriver Nina Mari Wagner.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattI en kronikk fra Helge Jodalen sporer vi oppgitthet over vedtak fattet i forbindelse med etablering av skjellsandstrand på Kongshavn. Det blir hevdet at skjellsand er en naturlig del av det marine miljøet i området, og derfor ikke gjør noen skade på omgivelsene. Dersom det var tilfelle ville neppe reaksjonene fra kommune vært så kraftige som de er.

MDG er enige i at dette er et alvorlig tiltak som må tilbakestilles for å begrense skadeomfanget. Selv om skjellstranden er flott, er vi bekymret for livet som naturlig hørte hjemme på bløtbunnen som en gang utgjorde strandsonen. Bløtbunn består av i hovedsak av mudder, sand og leire. Det er kanskje ikke så innbydende for bading, men det er andre som elsker bløtbunn. Fjæremark, sandmusling, knivskjell, hjertemusling, pelikanfotsnegl, tårnsnegl, sjøstjerner og sjøpinnsvin er vanlige å finne på bløtbunn. Områdene er viktige matfat for fugl, og det er her vi finner mange av ålegressengene.

I Moss er vi veldig heldige. Bare på Jeløya kan vi velge og vrake i flere flotte badeområder. Vi har brygger, sandstrender, svaberg og rullesteinstrender. Vi kan ta beina fatt, gå, sykle, eller for de som har behov for det, kjøre til den stranda vi ønsker. Bløtbunnsartene har ikke denne muligheten. De kan ikke flytte, og de må bo i nettopp det miljøet de er for å leve i. Når man endre de abiotiske faktorene ved å tilføre mengder av skjellsand får det fatale konsekvenser for disse artene som opprinnelig hadde sitt leveområde i bløtbunnen. De dør, og næringsnettet de var en del av svekkes.

Foruten dette har man risikoen med å tilføre nye arter til området. Skjellsanden er fraktet fra andre siden av landet til Moss. Dersom man ikke behandler sanden på riktig måte har man en stor fare for at sanden inneholder fremmede arter som kan etablere seg på ny der sanden dumpes. Dette har man sett flere steder der liknende tiltak har blitt utført. De fleste av oss har blitt kjent med stillehavsøsteren, en ubuden gjest som har etablert seg i Moss. Vi må gjøre det vi kan for å unngå å introdusere arter som kan utkonkurrere de som hører naturlig hjemme i vår skjærgård.

Faren for svekking av lokale økosystemer og faren for etablering av nye arter gjør at de aller fleste kommuner i Oslofjorden er svært kritiske til etablering av private sandstrender. Påstanden om at tillatelse til denne typen tiltak er vanlig, stemmer altså ikke.

Utfyllingen på Kongshavn stilles opp mot Europrislageret som er bygget i Vanem næringsområde. Det antydes at inngrepet i naturen her er større og langt mer alvorlig enn det som har skjedd på Kongshavn. Lageret er bygget i et område som har vært regulert for næring i flere tiår. MDG synes det er synd at et så artsrikt naturområde har fått denne reguleringen. Vi ville ha kjempet imot om vi hadde hatt påvirkningskraft den gang avgjørelsen ble tatt.

Dessverre kom vi på banen alt for sent. Når det nå reises et stort lagerbygg er det ikke annen enn man må forvente i dette området. Vi er enige i at det er leit at man kan se litt av bygget fra Vansjø. Vi mener likevel at dette er å foretrekke fremfor å øke bygningens foravtrykk på skogbunnen. Å bygge i høyden bevarer viktige grønne arealer på bakken. Vi kan altså leve med en noe ringere visuell turopplevelse i vansjø, hvis det gjør at en større del av biomangfoldet på bakken kan bevares.

Skjellsandstranda på Kongshavn blir også satt opp mot kommunens innsats for å begrense spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner. Vi gleder oss og er stolte over å bo i en kommune som tar denne problematikken på så stort alvor. Her er konkrete tiltak allerede på plass. Kommunen har kjøpt en rensemaskin som skal fange opp gummigranulat som havner på utsiden av kunstgressbanene. Det er i tillegg planlagt oppsamlingsplasser for snø som kan inneholde gummigranulat. Vi er heldigvis på riktig vei for å hindre at granulaten havner i naturen og til slutt havet.

MDG støtter altså vurderingen om at tiltaket på Kongshavn er svært alvorlig. Vi håper at en retting vil gjøre det mulig for de opprinnelige artene å reetablere seg, og at tiltaket ikke har hatt alvorlige konsekvenser for livet i fjorden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags