Mølla må bli i Moss

Mølla må bli i Moss, mener LO og NHO.

Mølla må bli i Moss, mener LO og NHO. Foto:

Av
DEL

DEBATTMølla i Moss ligger på et flott område mot Mossesundet. Rasmus Os, som eier nabotomten, ønsker at bedriften skal flytte slik at det kan åpnes for boligutbygging på tomten. Det synes LO og NHO er en dårlig idé.

Det er produksjonsbedrifter som skaper verdier i et samfunn, og er med på å sikre velferden vår, gjennom skatter og avgifter. En industriarbeidsplass gir i snitt ringvirkninger i form av fire andre arbeidsplasser. Lantmännen Cerealia, eller bedre kjent som Mølla i Moss, er en samfunnsviktig virksomhet som produserer sunn og miljøvennlig mat til samfunnet. Rasmus Os i Fauna hevder at slike arbeidsplasser i sentrum verken er i industriens, næringslivets, kommunens eller bylivets interesse. Det er vi sterkt uenig i.

Bærekraftig byutvikling er ikke å legge ned levedyktige industriarbeidsplasser. Moss har en stolt industrihistorie å videreføre, i en moderne by må det være rom for variasjon. Mange av arbeidsplassene som skal erstatte industriarbeidsplassene i Os sin drøm er boliger, lekeplasser, kunst, kultur, restauranter, og «havneliv». En mindre robust og variert næringsstruktur med andre ord.
Dette er virksomheter som helt sikkert vil gi en flott by, men det er typisk servicebedrifter, skal det være liv laga for slike bedrifter, må vi ha en variert næringsstruktur, og industribedrifter med høy verdiskaping er en del av dette økosystemet.

Fremtidens arbeidsplasser er ikke bare kontorarbeidsplasser. Det må være plass til et mangfold av bedrifter i Moss. Det må også være rom for et arbeidsliv med blant annet fagarbeidere i framtidens Moss.

Rasmus Os skriver at Mølla kan jo bare flyttes. Det er feil. Bedriften er avhengig av dypvannskaia. Os snakker også om privatisering av strandsonen og egeninteresser. Som eiendomsutvikler har også Os egeninteresser i å få utnyttet egen tomt til boligformål. Hans tomt er nabotomten til Mølla.

I stedet karakteriserer Os Mølla som en miljøfiendtlig bedrift. Hvor har han det fra? I tillegg tar han svært lett på at Mølla kan relokaliseres. Hva tror han det vil koste? Hvem skal betale for det? Mølla er avhengig av dypvannskai, og da er det ikke mange alternativer igjen.

Hvis ikke Moss kommune ønsker å ha Mølla i sentrum, er det lite sannsynlig at Lantmännen vil flytte til et annet sted i Moss. Da vil de trolig finne en kommune med politikere som har arbeidsliv og næringsvennlighet høyere på agendaen. Heldigvis har politikerne i Moss med Arbeiderpartiet og Høyre i spissen skjønt dette.

Vi må kunne kombinere bedrifter og boliger i Moss. Det kan være fristende å legge til rette for flere boliger med utsikt til sjøen i Moss, men det kan ikke gå på bekostning av industriarbeidsplasser. Det er mulig å drive byutvikling i Moss uten å ta tomten til Mølla. Peterson er nedlagt, det er bare et eksempel på hvor det er store arealer til byutvikling.
Vi må tåle å ha utsikt til en arbeidsplass. Industriarbeidsplassene bidrar med viktig verdiskaping og sikrer velferden vår. Det kommer hele samfunnet til gode.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags