Hanne Tollerud svarer Sissel Rundblad

Hanne Tollerud (Arbeiderpartiet)

Hanne Tollerud (Arbeiderpartiet)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Kronikk signert ordfører i Moss, Hanne Tollerud (Arbeiderpartiet)

DEL

KronikkKommuner i Norge , inkludert Moss ,står overfor store utfordringer med å skulle levere stadig nye og flere tjenester til befolkingen. Det kreves hele tiden forbedringer i bruken av kommunenes faglige og økonomiske ressurser. I flere kommuner ,som har gjennomført vellykkede prosjekter ,har det foregått et nært samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og politikere. Her har alle partene blitt involvert i utviklingsarbeidet og fra hvert sitt ståsted gått inn i en medutviklerrolle. Hvorvidt man velger å kalle det partssamarbeid eller trepartssamarbeid er vel egentlig ikke så viktig!? Skal man lykkes i arbeidet med å ha gode tjenester, jobbe med fravær, omstillinger, folkehelse, miljø/klima , kultur, skole, barnehager og alt annet vi som kommune har ansvar for må vi samarbeide og sørge for bred medvirkning. Vi har uttalt gjennom vår avtale at dette ønsker vi sterkere fokus på. Ordfører sitter med ansvar, men det å lykkes med arbeidet med sykefravær eller å utvikle tjenester, ja det lykkes man kun ved gjennom lagarbeid, mener vi!

Det har hele tiden vært en enighet om å kommunalisere/rekommunalisere Orkerød og Skoggat- bo og servicesenter. Dette var også debattert heftig til kommunevalget i 2015 og tydelig kommunisert. Vi er og har vært tydelig på at vi ikke ønsker konserner som henter ut store fortjenester på våre grunnleggende velferdstjenester. Pengene skal brukes til det beste for våre innbyggere. Skoggatasaken er tragisk for alle involverte og det er ikke vanskelig å forstå belastningen for både pårørende og ansatte. Tilsynssak er åpnet i denne saken og det er bra for alle parter. Heldigvis var et enstemming helse- og sosialutvalg i Moss (uavhengig parti) enige om at dette er helt uakseptabelt og at man avventer med å konkludere før «alt ligger på bordet» når det gjelder akkurat denne saken(e). Dette har vi også formidlet hele veien og vi forholder oss selvsagt til utfallet i denne saken(e).

Men vi har konkludert for lenge siden når det gjelder å privatisere/konkurranseutsette grunnleggende velferdstjenester. Det er vi imot!

Ideelle aktører, forledredrevene barnehager osv er vi glad for at vi har og ser fram til et videre samarbeid her.

Kommunesektoren er en stor oppdragsgiver for leverandører av varer og tjenester, og det er gjerne snakk om store summer når kontrakter inngås. Det kan dreie seg om for eksempel tjenester innen bygg- og anlegg, renhold eller eldreomsorg.

Arbeidslivskriminalitet kan dreie seg om skatteundragelser, for lave lønninger eller brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det er særlig i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester at kommunen støter på arbeidslivskriminalitet.

Kompetanse rundt innkjøp, men også et sett med verktøy vil være viktig for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Det er nettopp derfor vi ønsker å innføre hele eller deler av Oslo-modellen (dette må tilpasses Moss kommune). Dette handler ikke om mistillit til administrasjonen i Moss kommune, men å innføre retningslinjer og verktøy som hjelp i dette viktige arbeidet. Det er dessverre slik at hele Norge også kommunene ser en økning av denne type problematikk. I en rapport bestilt av KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) til FAFO (norsk privat samfunnsvitenskapelig forskningsorganisasjon) belyses problemet og her kommer man inn på viktige tiltak som viser seg å fungere.

Tiltak som virker er innkjøpskompetanse og forskerne trekker frem Bergen og Skien som eksempler på kommuner som har tatt grep for å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. I Skien har de innført en modell som består av 14 krav som leverandører og underleverandører må oppfylle for å få oppdrag av Skien kommune. Oslo-modellen er en videreføring og en «oppdatering « av Skiens-modellen.

Bystyret i Moss har den siste tiden vært uten et reelt styringsflertall . I tiden framover skal Moss og Rygge sammen bygge en ny kommune. Dette krever trygg og stabil styring og dette skal vi sikre gjennom dette samarbeidet.

Vi må huske at det er midt i en periode og arbeidet med bygging av ny kommune vil være krevende.

De store politiske ambisjoner og saker vil i tiden framover måtte sees i sammenheng med byggingen av nye Moss og i nær dialog med Rygge.

Vi vil også i større grad enn tidligere jobbe for og sikre innbyggerinvolvering og finne arenaer som egner seg for dette. Flere kommuner i Norge har satt dette på agendaen og det finnes gode erfaringer på dette området vi kan lære av og det finnes gode ideer og ønsker fra våre innbyggere om involvering. Dette arbeidet må gjøres sammen med folkevalgte, administrasjon i Moss kommune og våre innbyggere.

Fram til nye Moss skal vi selvfølgelig også drifte vår egen kommune og vi vet at vi står overfor store prosjekter i Moss som selvfølgelig har vært diskutert under forhandlingene.

Vi er fire ulike partier med ulike partiprogram og dette kan selvfølgelig være utfordrende, men det kan i aller høyeste grad også være en styrke.

I avtalen har vi forpliktet oss på hvordan vi skal forvalte flertallet og blitt enige om hvordan vi skal samarbeide i ulike saker som kommer til politisk behandling.

Erfaring viser oss at bred enighet er en styrke og at uenighet ikke er farlig, men ofte fører til mer solide og gjennomarbeidede vedtak. De ulike partiene innehar ulike kompetanseområder og dette mener vi er en styrke i arbeidet som ligger foran oss.

Det har vært viktig for samtlige partier og forankre avtalen i egne rekker. Forankring av avtalen og enighet om arbeidsform og videre prosess har derfor vært viktig for oss. Politikk handler om å få til ting - det gjør man ikke alene, men som et lag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags