Bedre klima og miljøpolitikk med Moss AP

Av
DEL

DEBATTMoss Arbeiderparti mener at vi må gjøre det vi lærte av Gro Harlem Brundtland, da hun var verdens miljøsjef på starten av 1990-tallet – vi skal tenke globalt og handle lokalt.

FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen må ligge til grunn i alt vi foretar oss i nye Moss kommune. De nasjonale og internasjonale planene og strategiene må inspirere oss lokalt, til å utarbeide egne planer og strategier for klima, naturen og miljøet i Moss.

Når politiske beslutninger skal fattes, må det være like naturlig å redegjøre for klimamessige konsekvenser som økonomiske. I alle store politiske saker må vi spørre oss: består vi klimatesten?

Jordas ressurser av råstoff og av energi er ikke uuttømmelige. En lineær «bruk og kast» tenkning må erstattes av sirkulær, for at alle ressurser skal kunne holdes i et biologisk eller teknisk kretsløp så lenge som mulig.

Vi er opptatt av den sirkulære økonomien i Arbeiderpartiet og vil legge til rette for at produkter, materialer og ressurser blir i bruk så lenge som mulig, samtidig som avfall minimeres.

Den sirkulære økonomien handler om hele verdikjeden av produksjon og bruk av produkter. Alt fra design som sikrer produktets levetid og reparasjonsmulighet, til å tilby tjenester fram for produkter, deleøkonomi, reparasjon, oppgradering, forlenget levetid, gjenbruk – og til slutt resirkulering. Potensialet i sirkulærøkonomien er stort, både i form av økt konkurransekraft, levestandard og klima- og miljøgevinster.
 
Arbeiderpartiet vil legge til rette for at verdikjedene i alle næringer forblir i bruk så lenge som mulig. Dette vil medføre betydelig redusert ressurspress på råvarer og øke etterspørsel etter løsninger som driver oss over til lavutslippssamfunnet.

Nye Moss skal være en grønn, klimavennlig og klimarobust kommune. Vi må utarbeide planer og strategier som viser store og små grep, som er viktige for et mer bærekraftig samfunn, der natur og miljø har en egenverdi. En by med gode transportsystemer, ren energi, lite forurensning, variert og levedyktig natur, og tilrettelagte områder for rekreasjon og menneskemøter vil også gi økt trivsel i befolkningen, noe som igjen gir bedre folkehelse.

For at Moss skal fortsette å være en attraktiv kommune hvor mennesker vil bo og flytte til, må vi sørge for at vi har et godt og sunt miljø, med hensyn til luft, støy, trafikk og samferdsel. Vi vil fortsette det grønne skifte som medfører at vi ønsker å satse på miljøvennlige byggemetoder, rensing av elver og bekker, bytte ut avløpsrør over hele kommunen, fortsette satsing på Blått Flagg strender, føre oppsyn i Vansjø, miljøsertifisere kommunale virksomheter og generelt tenke miljø og bærekraftig utvikling i all virksomhet i kommunen.
 
Vi skal arbeide for å minimere utslipp av plast og mikroplast i vår nye kommune. Vi skal fortsette å utvikle Vansjø som et allment rekreasjonsområde. Støtte tiltak for å bevare og foredle kulturlandskapet. Moss kommunens virksomhet skal være klimanøytrale innen 2024. Vi skal energieffektivisere gamle kommunale bygg som kommunen fremdeles skal benytte. Fortsette å bygge gang- og sykkelstier med prioritet på trygge skoleveier. Vår ambisjon er å utvikle Moss til en av Norges 10 topp sykkelkommuner. Vi skal bevare strandsonen og ikke bygge i 100 meters beltet. Nye offentlige bygg skal bygges klimanøytrale eller som plusshus. Vi skal gradvis skifte alle kommunale kjøretøy til å gå på fornybar energi.

Er du opptatt av klima og miljøet? Da bør du stemmer Arbeiderpartiet ved valget 9. september.

Shakeel Rehman

 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags