Det er enormt trist når enkelte av byens politikere og næringslivsledere står frem med udokumentert skremsel og påstår at dersom havnen forsvinner så forsvinner også næringslivet fra Moss.

Det er ingen tvil om at politikere og næringsliv har gjort mye godt for byen,  men i havnesaken virker det som om enkelte sentrale personer har blitt så fastgrodde at de har sett seg blinde og faktisk ikke ser hvilken unik, attraktiv og levende by Moss kan bli ved å byutvikle hele Værla. De ser rett og slett ikke hvilke store positive ringvirkninger en slik byutvikling vil tilføre byen på svært mange områder for all fremtid.

Moss har alle muligheter

Moss har en helt suveren og eventyrlig god beliggenhet midt i et eldorado av strand og sjø, skog og vann, kyst og sti i en fantastisk flott og variert natur.  Beliggende med alle muligheter til aktiviteter og opplevelser på svært mange områder til alle årstider og bare 6 mil fra en stadig mer presset hovedstad. En hovedstad som har stor mangel på boliger og dyrere og dyrere priser for beboerne og stadig økte omkostninger for næringslivet.

Moss ligger derfor helt perfekt til rette også som en naturlig avlastning for Oslo på alle plan. Moss vil uansett bli et stadig større og viktigere vekstområde i landet og er i den unike situasjon at man kan velge på øverste hylle hvilke næringer den vil skal etablere seg i byen i fremtiden.

Det handler derfor om å foreta de kloke valgene i dag som ligger for fremtidens utvikling og ikke for den tiden som er i dag eller var i går. Før var det nok riktig og viktig med havn rett ved bykjernen. Men i dag er Moss og verden helt annerledes.

Sats på mennesker

Jeg er ikke i tvil om at det er menneskene som er den viktigste fremtidige ressursen for Moss, og ikke en containerhavn. Men, da  må man tilrettelegge aktivt og mye bedre for mennesker og trivsel også i sentrumsområdene. Man må utnytte og ta i bruk de flotte ressursene som ligger der fra naturen side, til glede og nytte for alle.

Med sine beliggenhet i Værla frarøver dagens og den eventuelt nye containerhavnen alle innbyggerne i Moss muligheten for et helhetlig og attraktivt byområde. Her må det i stedet tilrettelegges for et yrende by- og sjøliv full av mennesker og ikke ei bukt full av containerskip,  godstog og trailere som ustanselig laster, losser og støyer og lagrer store containere – til inntekt for fjerne selskaper hvor til de færreste av dem tilfører byen særlig mange arbeidsplasser og inntekter.

Skal man unngå en død ”containerby” må man også ta opp kampen med storstilt handelslekkasje til sentra utenfor bykjernen. Det må tenkes nytt og skapes nye rom for trivsel og opplevelser for å kunne tiltrekke seg mennesker, liv og handel tilbake til sentrum.

Værla og nye Verket må sammen utgjøre en av de viktigste brikkene til et fremtidig bærekraftig Moss der folk stortrives, bor og flest mulig også har sin arbeidsplass.

Skap noe nytt

Man kan for eksempel også invitere næringslivet til å utvikle og skape Norges lengste og flotteste kunstgate med en blanding av fast og rullerende kunst plassert med jevne mellomrom hele veien fra nye Verket til ytterst på nye Værla. Moss kan kunst og kultur og bør utnytte dette. Oslo har blant annet over 5500 konserter og større arrangementer årlig. Moss bør kunne avlaste Oslo også på dette området og overta 10% av disse. Tenk visjonært, ta heller utgangspunkt i menneskene, ikke containere. Alle politikere og næringslivet må sammen bli med på å legge til rette for å skape fremtidens nye strandby på solsiden.

Politikerne må invitere næringslivet til å skape kvaliteter som byen kan tilby for økt trivsel og folkeliv. Sjøkanten er en helt naturlig del av det Moss må tilby og utnytte fullt og helt. Værla og Moss kan bli bedre og finere enn de fleste andre steder landet. Garantert.  Her vil det kunne skapes arbeidsplasser som avlaster Oslo og kan medvirke til at færre må pendle.

Når byer blir så allsidige og levende at folk flytter dit fordi det er et så attraktivt sted å bo, så kommer også  nye arbeidsplasser etter.  Det kan like gjerne medføre til vekst innenfor tradisjonell industri, som i reiselivsnæringen, kultur, helsesektoren eller helautomatiserte nye næringer.

Jeg tør også påstå at alle som blir berørt av flytting av containerhavna til Borg vil få minst like gode og relevante nye jobber i fremtidens Moss.

Moss er slettes ikke bare et eldorado kun om sommeren, men også om vinteren står mulighetene på rekke og rad. Fritid og opplevelse på mange flere plan enn vi kan tenke oss i dag blir bare viktigere og viktigere i fremtiden. Rammen rundt Moss er blant det beste Norge har å by på, dette kan utnyttes, men da må også hele bykjernen gjøres attraktiv.

Fasiten på om det er en fordel for Moss å ha egen containerhavn i byen, har man allerede fått. Hadde dette virkelig vært en fordel, slik flertallspolitikernes og enkelte næringslivstopper i Moss påstår, hadde næringslivet merket det for lengst.

Samtlige foreliggende rapporter er helt entydige på at det ikke er grunnlag for å anse containerhavn som en styrke og fortinn verken for byens eller regionens næringsliv. Tvert i mot. Østfold trenger ikke to havner. Moss og Østfold  har allerede en stor havn med stor ledig kapasitet kun 35 km unna.

Lytt til anbefalingene

Studer heller mulighetsområdene for norsk næringsliv anbefalt av Innovasjon Norge; Ren energi, havrommet, bioøkonomi, smarte samfunn, helse og velferd, kreativ næring og reiseliv.

Lite tyder på at de containeravhengige næringene flytter virksomhetene sine til umiddelbar nærhet av havn. Husk at for de store containeravhengige virksomhetene som f.eks Europris, der lykkes selskapene bedre jo flere arbeidsplasser de klarer å skape rundt i landet og bedre jo færre ansatte de har til å betjene lager og varestrømmen ved økt automatisering.

Ikke behov for containerhavn

Det er derfor ingenting som tyder på at fokus på effektive tilferdselsårer basert på at myndighetene skal legge til rette for økt godstransport på sjø, er en god strategi for Moss. Det er mye bedre for Moss å inngå havnesamarbeid med Borg, og heller endre havnefokuset til f.eks reiseliv, utdannelse/kunnskap og kultur. 

Også tidligere havneanalyser fastslår at det samfunnsøkonomisk sett og for Østfolds del bør satses kun på en havn i fylket, nemlig Borg havn. Det er svært dårlig samfunnsøkonomi og like dårlig kommuneøkonomi å utvikle havnevirksomheten i Moss videre. Med byggingen av den ny jernbanen har byen sjansen til å avvikle containervirksomheten og heller samarbeide og flytte dette til Borg Havn.

Sitmarapporten er helt tydelig på at næringslivet i Moss klarer seg utmerket med å benytte de private havnene i Moss kombinert med bruk av Borg Havn.

Telemarksforskning slår fast at Moss er blant de minst attraktive kommuner for næringsvirksomhet, med 425 plass av 428 kommuner. Dette til tross for at Moss har egen containerhavn.

NHO-rapporten som rangerer norske kommuner og regioner etter 21 indikatorer som gjenspeiler vekstkraft og attraktivitet for næringslivet, viser at Vestfold er fylket med flest andel kommuner med fremgang, men at det er Innlandet hvor kommunene har sterkest fremgang. Her tyder heller ingenting på at Østfold, som er det eneste fylket med 2 containerhavner, tjener på dette.

I stedet for containerhavn må politikerne stimulere og legge til rette for etableringslyst og investeringslyst. Det må legges til rette for aktiviteter og folkeliv også i og rundt bykjernen. Spennende bygg, vakker utsikt, båtliv, kafeer, restauranter, teater og museer er bare noe av det som trekker folk. Det er spennende i seg selv der det er mange mennesker, mennesker trekker mennesker. Der mennesker trives og vrimler finner også kapitalen og  investeringslysten veien. Garantert.

Sammen med nye Verket vil et nytt og helhetlig byutviklet Værla, fritt for containere og containerskip, virkelig kunne sette Moss på  kartet med yrende liv og småbåttrafikk hele året.