Jernbanen må vekk fra havna – mer gods på bane – utvikle byen Moss

Det kan da ikke være nødvendig å legge banen i ekstra omveier og lage unødvendig nedbremsende stasjonsplasseringer helt innom selve sentrum i Fredrikstad og Moss, undrer John Bilek.

Det kan da ikke være nødvendig å legge banen i ekstra omveier og lage unødvendig nedbremsende stasjonsplasseringer helt innom selve sentrum i Fredrikstad og Moss, undrer John Bilek. Foto:

Av
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

LeserbrevPolitikerne kan da ikke på alvor mene at det er fremtidsrettet å bygge en dobbeltsporet jernbane som ikke utnytter fullt ut muligheten en høyhastighetsbane har for en mest mulig effektiv og tidsbesparende frakt av både personer og gods hele veien, både mellom Gøteborg og Oslo og alle østfoldbyene og Oslo?

Det kan da ikke være nødvendig å legge banen i ekstra omveier og lage unødvendig nedbremsende stasjonsplasseringer helt innom selve sentrum i Fredrikstad og Moss? Da får man jo slettes ikke utnyttet effekten og potensialet en høyhastighetsbane kan og skulle gi.

Gratis elektriske førerløse matebusser vil bli attraktivt og effektivt kunne frakte personer mellom flere knutepunkter i og rundt sentrum selv om en stasjon blir plassert litt utenfor selve sentrumskjernen. Om den plasseres i fjell i langtunnel, under Basartaket eller nærmere E6 er jo på alle måter uansett mye bedre enn ved havna.

God infrastruktur og hurtige og effektive tog er en svært viktig forutsetning for å lykkes med å utnytte nærheten til Oslo for alle byene i Østfold på en best mulig måte. Men, banenettet må samtidig legges slik at man også får utnyttet mulighetene for effektive togtransport til og fra Gøteborg og videre til kontinentet. Ellers blir også alt snakket om et grønt skifte litt meningsløst.

Rettest mulig linje uten unødige svinger og flaskehalser er en forutsetning for å oppnå flest mulig målsettinger med tanke på både personfrakt og ikke minst gjøre jernbanen mer konkurransedyktig for godstransport. Hurtige og lange tog over lengre avstander er en forutsetning. På den måten kan man effektivt få redusert det økende presset i veitrafikken fra biler og trailere.

I stedet for å ha et alt for sterkt og overdrevent fokus på å fortette sentrumsområdene og skape kun et knutepunkt for å gjøre det lettere å pendle til Oslo med tog, bør man heller endre dette fokuset til å gjøre østfoldsbyene mye mer attraktive å bo, leve, trives og ikke minst kunne skaffe flere arbeid i nærheten av der de faktisk bor.

Det må da være en klokere politikk å legge flere ressurser i å gjøre det mer attraktivt å flytte arbeidsplasser ut av Oslo og etablere nye arbeidsplasser til østfoldbyene slik at flere slipper å pendle. Oslo trenger avlastning på alle måter og egentlig ikke tilretteleggelse for å ta i mot enda flere nye pendlere til en allerede sterkt presset by.

I henhold til Nasjonal Transportplan 2010-2019 anses det åpenbart som en trussel med stadig bedre veier ute i distriktene og det virker som om man ønsker minst mulig bosetning mellom byene for å unngå mest mulig pendling med bil.

Men, fortetter man sentrumsområdene og knutepunktene for mye, øker naturligvis presset på boligprisene i disse områdene, og vi kan risikere at det kun blir fremtidens pensjonister som har økonomisk råd og ønske om å flytte til disse sentrumsområdene. Det gjør det selvsagt enklere for fremtidens pensjonister å kunne reise til Oslo og skaffe seg opplevelser i fritiden. Ikke noe galt med det. Og ikke noe galt med en viss fortetting.

Men, dermed risikerer man også at fremtidens pendlere kan bli presset til eller heller vil bosette seg noe mer utenom sentrum og ut i distriktene enn det politikerne ser for seg i dag. Derved vil fremtidens pendlere i stedet i større grad benytte andre transportmidler som egen bil og buss til og fra jobb i stedet for det tiltenkte toget. De eneste som kan tjene på en for sterk fortetting av sentrumsområdene i fremtiden er muligens bare ROM Eiendom og noen andre utviklere når alt kommer til alt?

I Moss har jo politikerne fått Europris til Moss og jobber for å få enda flere tilsvarende virksomheter til byen. Men, alle disse mulige fremtidige arbeidsplassene politikerne snakker om blir jo i så fall liggende på Vanem og på andre næringsområder godt utenfor sentrum. Synes politikerne virkelig at det er helt greit at de som får seg jobb i den byen de bor i, faktisk er de som må bruke bil til jobb? Mens boligpolitikken tilrettelegges for pendlerne? Er ikke det et paradoks hvor man egentlig legger opp til at Moss skal forbli en soveby for Oslo?

I stedet burde man fullt og helt satset alt på å gjøre sentrum og byen så attraktiv og trivelig og levende som over hodet mulig for befolkningen og dermed også for fremtidens næringsliv. Ingen andre byer på Østlandet ligger bedre og vakrere til og har så store muligheter til å lykkes i fremtiden som Moss. 

John Bilek

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags