Har bystyrets flertall glemt hvorfor Moss valgte bort nasjonal havn på nittitallet? Da det den gang ble foreslått å bygge containerhavn på Kambo, ble det reagert i alle byens partier. Moss ønsket ikke den store havnen og trafikken midt i et naturområde. Bystyret omregulerte den gang friområdet ved Kulpe til Sjøhagen boligområde.

I juni i år valgte derimot Høyre og Ap å legge til rette for nasjonal havn utenfor Kleberget. Her er tydeligvis ikke naturområdet like viktig. Venstre synes det er merkelig fordi det er fullt mulig å få den havna Høyre og Ap sier de vil ha, på deler av området der den allerede ligger og som bystyret tidligere har planlagt med.

I den utredningen om havn som er laget, vises det til at havna har plass nok der den ligger så fremt den blir effektivisert. Den effektiviseringen må havna gjennomføre fram til 2023 fordi det er i den perioden den nye jernbanestasjonen skal bygges. Da vil havna miste en del av sitt areal og det vil ikke være mulig å erstatte det før etter 2023.

Hvorfor skal man flytte havna ut i fjorden mot Jeløy for å ha muligheten til å femdoble havnas aktivitet? Når Høyre og Ap nå påpeker at de ikke trenger så stor havn som opprinnelig tenkt og at den skal effektiviseres, lurer jeg på hvorfor man da må dekke til et så enormt stort område utenfor Kleberget og fylle ut nytt land som ødelegger naturområdet der. Det hadde jo vært nok med det tidligere avsatte området for havn som gir en mulighet for å doble dagens aktivitet.

På Kulpe og Sjøhagen har man fått et nytt og flott oppvekstområde som mange familier flytter til. Naturkvalitetene er beholdt selv om man bor nært næring og industri. Det samme kunne man gjort på Værla. Med jernbane, ferge og havn samlet innerst i Værla, vil naturområdet foran Kleberget blitt bevart. Ny aktivitet og et endret støybilde ville selvsagt satt sitt preg på området, men med en flytting av havna vil de negative konsekvensene spre seg ut over et større område og ødelegge naturområdet helt til Rygge grense.

Ved en flytting av havna vil den aktiviteten som seilforeningen driver bli sterkt berørt. Regattabanen ligger utenfor Kleberget og ned mot Festelandet. En flytting av havna vil ødelegge dette området. Når innseilingen til havn og fergeleiet blir smalere fordi havna flyttes, vil også treningsområdet til seilforeningen få det trangere. Dette vil i sum bli svært negativt for en forening med aktiviteter for store ungdomsgrupper og som har renovert sitt anlegg for flere millioner kroner, inkludert tilsagn om tippemidler fra oss politikere.

Samtidig har Norges Seilforbund lagt sin treningsbase til Moss og vurderer Moss som en selvskreven kandidat for et nasjonalanlegg for seiling. Med en flytting av havna antar jeg at dette ikke lenger vil være aktuelt.

Spørsmålene jeg sitter igjen med blir; Hvorfor vil Høyre og Ap ødelegge naturområdet utenfor Kleberget? Hvorfor vil Høyre og Ap ødelegge for seilforeningen og seilforbundet? Hvorfor er det nødvendig å regulere for nasjonal havn ved Klebereget når det nettopp var det man ville unngå på Kulpe?

Venstre påpeker igjen at det er nok areal til en effektiv og moderne regional havn i Værla som kan bli slik partiene i bystyret har lagt til grunn. Hvorfor ønsker Høyre og Ap da å fortsette ødeleggelsen av Kleberget?