Moss kommune: Når krybben er tom bites hestene

Av
DEL

KRONIKK Med klokskap skal en ny kommune bygges.. og vi er midt i en politisk prosess med behandling av budsjett for 2021 og økonomiplan 2021 -2024, og kommunedirektøren har lagt fram sitt forslag.

Det har vært en lang og grundig prosess internt i kommunen hvor hovedtillitsvalgte fra flere av fagforeningene har vært deltagere og medspillere. Men forslaget som er lagt fram, står ledelsen i kommunen for alene.

Fagforbundet Moss og Våler kan ikke være med på mange av de kuttene som er foreslått. Spesielt innenfor kommunalområde helse og mestring, er vi ikke bare uenige, men vil advare mot og tar sterk avstand fra forslagene. Vi får det heller ikke til å henge sammen, flere av de forslagene som ligger ute.

Vi ber politikerne se alvoret i forslagene og heller etterspørre hva som kan være konsekvenser av disse og se på andre løsninger.

Jeg tar et eksempel som berører flere av kuttforslagene; kutt i grunnbemanning og overføre de berørte ansatte til vikarpool for å gjøre den samme jobben. Ved å bruke vikarmidler (variabel lønn) på denne måten, blir det minimalt igjen til reelle vikarer når behovet oppstår.

Det er foreslått å legge ned en sykehjemsavdeling, fjerne stillinger i rehabilitering i hjemmet, ha en gjennomgang av vedtak og tjenestetilbudet og utsette bygging av et nytt sykehjem for demente som Moss Kommune trenger. Dette bare noen av de foreslåtte kutta, som helt klart vil gå utover tilbudet til innbyggere i kommunen. Selv har jeg kjent på kroppen det å være pårørende i flere sammenhenger de siste årene, og kan bekrefte at «ingenting kjem tå seg sjølv». Det er en krevende situasjon å være i, og nok en gang skal kommunen kutte på tjenester til eldre som har behov for hjelp og bistand for å kunne ha et verdig liv.

Disse forslagene tar vi i Fagforbundet Moss og Våler avstand fra, og har foreslått at kommunen setter inn enda flere tiltak for å få ned sykefraværet som koster millioner av kroner hvert år! Vi har lenge prøvd å spille inn en gjennomgang om kommunen har «rett person på rett plass» - bruker vi den kompetansen kommunen besitter, eller tenker vi altfor tradisjonelt uten å se andre muligheter og være innovative?

Vi har forøvrig bedt om en oversikt over vikarbruk; innleie og konsulentbruk innenfor alle kommunalområdene, som vi venter svar på fremdeles. Mulig det er noe å spare på her også? Vi tror det.

Så forstår vi behovet som kommunedirektøren har for å drifte en kommune i balanse, men «Rom ble ikke bygd på en dag», og det blir heller ikke den nye Moss Kommune.

Fagforbundet Moss og Våler har kommet med flere forslag til det foreslåtte budsjettet som er sendt til gruppelederne i alle partier, og vi tar gjerne en prat med dere før dere kommer med egne budsjettforslag.

Vi er av den oppfatningen at en god arbeidsplass med fornøyde og trygge medarbeidere, gir de beste tjenestene til byens innbyggere, og skal vi få til det må vi sammen finne de kloke løsningene for framtida, ikke bare tro at kutt er løsningen.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken