«Jeg blir trist når jeg ser hvordan den nye posisjonen raserer flere gode tilbud»

ØKONOMI: Den nye posisjonen raserer flere gode tilbud, skriver Høyres Sissel Rundblad.

ØKONOMI: Den nye posisjonen raserer flere gode tilbud, skriver Høyres Sissel Rundblad. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Er det nye tider for økonomien til Moss, spør Sissel Rundblad.

DEL

LeserbrevHøyre har sammen med de borgerlige partiene styrt kommunen i seks år.

Jeg benyttet anledningen i mandagens bystyremøte til å si noe om den kommunen vi overlater til det nye flertallet, og blir trist når jeg ser hvordan den nye posisjonen raserer flere gode tilbud allerede i det første budsjettforslaget.

Det borgerlige flertallet har hatt en tydelig profil i alle fremlagte budsjetter og handlingsplaner. Økonomisk ansvarlighet, drift i balanse og avsetning til fond har vært den overordnede målsettingen. Anstrengt kommuneøkonomi, har økt nødvendigheten av å prioritere – det finnes ikke penger til alt vi ønsker oss! Vi har redusert eiendomsskatten og fått kontroll på utgiftene med drift i balanse - kanskje for siste gang. De siste årene har Moss ligget i toppskiktet på kommunebarometeret, og har scoret fantastisk på en rekke måleparametere.

Vi har hatt fokus på lavinntektsfamiliene, og har prioritert en sosial profil for å utjevne forskjeller. Fritak for eiendomsskatt, gratis SFO for familier med inntekt under 3G (ca. 280.000) er innført i perioden. Vårt alternative budsjett for 2018 bevilget 1 million til fjerning av egenandel på trygghetsalarm og korttidsopphold for eldre med inntekt under 3G.

Vår satsing på frivillighet har vært til hjelp for mange av de svakeste i kommunen vår, og Kirkens bymisjon er et flott eksempel på det. Vi har etablert Frivillighetens hus og pårørendesenter, der vår kulturminister var i Moss i september for den offisielle åpningen. Dette blir et viktig tilbud for en blomstrende frivillighet i Moss.

Vi har innført «Fritt brukervalg» - vi leser i media om hvor fornøyd brukerne av hjemmebaserte tjenester er med de private leverandørene. Både Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede støtter Fritt Brukervalg, og argumentet for hvor godt det er å kunne få velge de personer man slipper inn i hjemmet sitt, holder ikke for den nye posisjonen. Med et pennestrøk er Fritt brukervalg borte! Vi etablerte Tjenestekontoret som har vært med på å fremme likebehandling spesielt for de som har behov for flere tjenester og ett søknadsskjema felles for alle tjenester ble innført – heldigvis får dette tilbudet fortsette.

Under vår styringsperiode, har vi prioritert tiltak for å få liv tilbake i sentrum. Vi leste i media om mossingers misnøye med avtagende aktivitet i sentrum, og vårt mål var å snu misnøye til stolthet.

En fantastisk 200-års feiring av grunnloven i 2014, ble starten på Christian Frederik-dagene slik vi kjenner nå. Etablering av Kirketorget og nå kunstisbanen, vil danne en flott ramme rundt det nye kulturkvartal der Parkteatret og Samfunnssalen skal stå ferdigbygget som regionalt kulturhus i 2020. Vi har etablert ByLab i sentrum for en mer åpen og transparent kommune.

Da vi overtok makten for 6 år siden, ønsket vi en positiv tilnærming i byggesaker for å tilstrebe og være en JA-kommune. Et stort tilbakeslag for dette ble vedtatt i bystyret nå mandag, da saker som rådmannen innstiller på avslag igjen skal avgjøres av administrasjonen på delegert fullmakt uten politisk behandling – trist!

Klima og miljø har også vært viktig under vår periode. Vi vedtok en sykkelplan og Moss har et betydelig bedre tilbud av gang- og sykkelveier. Etter MDG brøt med flertallet, har vi forsøkt å balansere sykkel og bil ved å prøve og ikke ta rotta på bilismen, ref. Abelsgate.

Høyre er et skoleparti, og vi har satt skoleresultatene på kartet og avholdt årlige skolekonferanser. En internasjonal skole i Moss er på plass, og i vårt alternative budsjett foreslår vi etablering av en internasjonal klasse i offentlig skole, forslagsvis Bytårnet. Moss innførte Olweus antimobbeprogram i alle skoler som den første kommunen i landet, og resultatene har vært overveldende bra.

Vi har fått endelig vedtak om fjerning av høyspenten, slik at svømmehallen på Nøkkeland kan realiseres. Ny ungdomsskole og flerbrukshall på Hoppern er vedtatt og nå under oppføring.

Det er ikke lett å plutselig havne i opposisjon, spesielt ikke når vi ser hva som nå skjer. Høyre skal være et ansvarlig opposisjonsparti og følge utviklingen i Moss med argusøyne. Med posisjonens vedtatte budsjett, ser vi at alle oppsparte midler sannsynligvis er borte allerede neste år. Hvordan skal den nye posisjonen finansiere den dramatisk økte driften? Svaret blir antagelig økt eiendomsskatt som pumpes inn i driften slik det var da vi tok over for seks siden. Heldigvis kan mossinger forhindre denne utviklingen ved å stemme riktig i 2019.

God jul og godt nytt år til alle mossinger! 

Sissel Rundblad

Gruppeleder og opposisjonsleder Moss Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags