Jeg er så glad for at dette er en sak som kommer frem i lyset!

Å jobbe natt i seg selv, kan for mange være svært tøft og slitsomt, og spesielt om man i tillegg skal være alene på jobb.

Jeg jobber selv som kommunal vekter i treskifts turnus, og vet godt hva det er snakk om.

Tenk deg et skift som begynner kl. 21.30 og som avsluttes kl. 07.30, og du er alene hele natten.

Man vet aldri hva som kan skje eller hvem man møter.

En ting er å være «alene» på jobb på dag eller kveld, for da er man egentlig ikke alene likevel... da fins det stort sett en eller flere andre på jobben man kan ringe eller få med seg på oppdrag om det skulle være behov. På natten er du helt alene.

Hvor ofte ser man politi, ambulansepersonell eller brannmenn alene på jobb? 

Av sikkerhetsmessige årsaker, så er de ikke alene på jobb!  

Er hjemmesykepleien eller vektere mindre verdt? 

Vi er ofte i situasjoner som kanskje er enklere og ikke minst tryggere når man er to.

Jeg skjønner at dette har med økonomi å gjøre, men sparer/tjener man viskelig så mye på å kutte en stilling eller å  ikke opprette en ekstra stilling slik at man kan være to sammen på natteskift?

Jeg ser for meg at man på sikt kanskje vil heller tape eller bruke mer penger på å ikke ha to på jobb...  da vil man unngå sykemeldinger på grunnlag av at folk enten er utslitt eller fordi man er redd for å gå på jobb.

Det er arbeidsgivers ansvar å ta vare på sine ansatte på en god måte. Og blir man verdsatt og tatt vare på, er det klart at de ansatte gjør en bedre jobb og yter mer og bedre.

Så fra meg får dere all støtte i denne saken! 

Jeg skulle ønske noen ville ta opp dette i forhold til vår jobb også.