Slå ring om lokalsykehusene

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Et forsvar for et fullverdig lokalsykehus i Moss, signert William Jørgen Koren.

DEL

LeserbrevI Moss Avis 19. desember 2017 står følgende: «30 færre dødsfall etter at slagpasienter ble flyttet bort fra Moss sykehus. Da alle slagpasienter ble flyttet fra Moss til Fredrikstad gikk dødsfallene markant ned. Historien har vakt internasjonal oppmerksomhet».

Dette er en vanlig form for propaganda fra ledelsen i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF når de vil legge ned et sykehustilbud eller flytte det langt unna der pasientene befinner seg. Å omtale lokalsykehuset i Moss på denne måten for å gi publikum inntrykk av at de leverer dårlige tjenester, for så å legge det ned, er en nedrig og lite rettskaffen måte å gå fram på. Og det er et slag under beltestedet mot personellet ved Moss sykehus, som gjør en fantastisk jobb! Helse Sør-Øst må snarest oppgradere Moss sykehus slik at dette blir i stand til å gi hjertepasienter og andre pasientgrupper adekvat behandling. Sykehuset Østfold på Kalnes har for liten plass. I tillegg vil man utrolig nok ta imot pasienter fra Vestby. Sats på Moss sykehus!

Vi som bor i Follo opplever tilsvarende skitne utspill fra Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med at Ski sykehus er blitt plukket ned bit for bit og vitale avdelinger og tjenestetilbud er flyttet til A-hus på Lørenskog, herunder palliativ avdeling. Ski sykehus bør rustes opp og oppgraderes som fullverdig sykehus på linje med A-hus og Sykehuset Østfold, og dekke hele Follo. Vi har derfor dannet «Ski Sykehus Venner» (SSV).

Sykehusene tilhører befolkningen – pasientene og skattebetalerne, og de er bygget der pasientene befinner seg. Lokalsykehusene må rustes opp i takt med befolkningsøkningen, på lik linje med regionsykehusene. Pasienter skal ikke behøve å sendes som pakkepost til fjerntliggende regionsykehus, som i utgangspunktet er bygget alt for små. Ved akutte tilfeller kan en kort ambulansetur redde et liv i motsetning til en lengre tur. La heller sykehuset på Kalnes fungere som lokalsykehus for Nedre Glomma.

Ledelsen ved de regionale helseforetakene opptrer nærmest som små «skyggeregjeringer», der alle beslutninger blir foretatt bak lukkede dører. Verken helseminister Bent Høie, helsepersonell eller pasienter blir tatt med på råd. Helseministeren har ingenting han skulle ha sagt, noe som er årsaken til en gradvis forringelse av landets helsetilbud etter at Helseforetaksreformen trådte i kraft i 2002.

Slå ring om lokalsykehusene! Det er på høy tid å reversere Helseforetaksreformen og føre styre og stell på sykehusene våre tilbake til demokratiet og de folkevalgte. Men helseminister Bent Høie burde være litt fastere i klypa!


William Jørgen Koren

Medlem Helsetjenesteaksjonen og Ski Sykehus Venner

Bosatt i Ås

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags