Mer om et bystyre som ikke styrer

Gretha Kant.

Gretha Kant. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg signert Gretha Kant, bystyremedlem Høyre.

DEL

DebattDet var godt å høre at Borch ikke oppfatter mine formuleringer som et forsøk på karakterdrap. Jeg kan hermed bekrefte at det var det heller ikke.

Hva jeg skal mene om Borchs karakteristikk av meg personlig føyer seg inn i det jeg leser daglig på facebooksiden til BBM. Og tidligere stopp utvidelsen av Moss Havn. Jeg forutsetter at jeg da ikke automatisk telles som en av de 6500 som støtter og har vært med å spleise på en ny utredning av jernbanen. Og jeg registrerer at det er et mindretall av innbyggerne i Mosseregionen som ikke er enig i den politiske prosessen.

Når Borch påstår: l At volumet på gods på jernbane blir marginalt og ikke som opprinnelig tenkt. Det stemmer ikke med mine opplysninger. Det er et faktum at flere av de store vareeierne i bl.a. Vestby er opptatte av å få gods på båt/tog.

  • At havnen kan betjenes langt mer effektivt fra dag 1, må nesten utdypes nærmere. Vi er i starten på en reguleringsprosess for havnen. Som alltid er vi opptatte av åpne prosesser, høringer og informasjon.
  • Alt den valgte løsningen for RV19 kanskje ikke er gjennomførbar. Det er en godkjent KVU, og det er nå på bakgrunn av innspill og mulighetsvurderingen, man i BaneNor, Vegvesenet og kommunene vil se nærmere på dette, for så å komme med forslag til fremdrift i styringsgruppens møte i desember.
  • At totalkostnadene for vei og bane i Moss med dagens vedtak eksploderer, og derfor vil hindre fremtidige samferdselsmidler til Østfold over Statsbudsjettet.

Dette er ikke min erfaring. Jeg minner Borch om at Moss kommune tok på seg vertskommunerollen for å få bygd E6/E18. Det er bare i Moss det er bomstasjoner langs E6. Da burde vi fått havnevei og jernbane for mange år siden, men det er dessverre ikke slik det fungerer. Østfoldbenken gjør så godt de kan, men her er det mange landsdeler og regioner som kniver om investeringene.

Borch skriver «Kant skriver som om det ikke har kommet ny informasjon», her viser jeg til innlegget fra Jarle Rasmussen i lørdagens avis.

Borch insinuerer videre at kommunen har tatt en beslutning som vi visste Bane Nor ønsket seg, og at jeg vet at Solvik-Olsen har gått ut i pressen og sagt at han ser på saken en gang til hvis politikerne i Moss tar initiativ til det. Dette bør Borch vite er feil.

Videre mener Borch at jeg som erfaren politiker forstår at det er et utall av muligheter for å utøve den politiske ansvarlighet han etterspurte tidligere.

Jeg forventer ikke at Borch skal være kjent med alle de møter, innspill og forslag som mange i bystyret har brukt tid og krefter på. Jeg føler meg trygg på at det har de gjort fordi de er opptatte av at byen skal få gode samferdselsløsninger.

Jeg har ved noen anledninger lagt ut informasjon på Facebookgruppen til BBM/ Stopp utbyggingen av monsterhavn. Dessverre har jeg registrert at de blir raskt fjernet.

I to år har jeg vært en del av styringsflertallet, sammen med MDG. Da forutsetter jeg at det er blitt drøftet og informert på gruppeledernivå hvordan vi har jobbet med samferdselssakene. Når det er sagt, er jeg den første til å innrømme at dette er krevende og tungt stoff for oss fritidspolitikere. At Borch avslutningsvis hevder at jeg viser en uansvarlighet fordi jeg ikke er enig med hans synspunkter, må jeg leve med.

Etter min mening bør nå alle gode krefter samle seg om å få en snarlig utbygging av RV19.

LES OGSÅ: Et bystyre som ikke styrer

LES OGSÅ: Om Moss bystyres relevanse

LES OGSÅ: Bystyret i Moss, - ikke lenger et relevant forum?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags