Er vi fornøyde med trafikkavviklingen?

Tett trafikk: Artikkelforfatter minner om premissene for trafikk-tiltak.

Tett trafikk: Artikkelforfatter minner om premissene for trafikk-tiltak. Foto:

Av
DEL

DEBATTDet har den siste tiden vært flere leserinnlegg i avisen med takk til politikerne for at de ikke ville ha en midlertidig gang og sykkelbro over kanalen. Og flere politiske partier har også stått frem og avvist dette.

Men hva vil vi ha?

Er vi fornøyde med tingenes tilstand, bare vi får flere gang- og sykkelveier?

Er det tilstrekkelig til at bussen kommer frem?

Sist uke var teknisk utvalg og andre politikere på en befaring i Vanem området. Da fikk vi oppleve pendlernes daglige utfordringer på Fv.120, avkjøringene fra E6 syd og nord, og Vålerveien fra Krapfoss.

Når trafikken her møtes i rundkjøringene ved Mosseporten, blir det stopp og lange køer, ofte langt utover E6. Vi brukte nesten en time fra Vanem til Rådhuset.Men det er ikke bare ved Mosseporten det er utfordringer, Jeløytrafikken og dens utfordringer, særlig når fergene kommer, er de fleste kjent med. Også Osloveien (som er avlastningsvei for E6) v/Tigerplassen, Innfartsveien, Ryggeveien og Høyda har stor trafikk.

Miljøløftet er samarbeidsorganet mellom Moss/Rygge/Fylkeskommunen/ BaneNo/Jernbaneverket og Statens veivesen.

Samarbeidsavtalen skal sikre godt, kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag og bidra til helhetlige løsninger og økt gjennomføringskraft.

Oppgaver i samarbeidet er bla.:

  • Oppfølging av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge.
  • Koordinering av fremkommelighets tiltak for kollektivtrafikk og sykkel på tvers av forvaltningsnivåene.

Østfold kollektivtrafikk har i flere omganger uttrykt bekymring for bussenes fremkommelighet i Moss. Forslag om bedre plass for trailere når de kommer fra fergen og skal svinge opp på Rådhusbroen er også temaer som har vært drøftet.

Dette var bakgrunnen for at man i Miljøløftet støttet fylkets forslag om en midlertidig gang og sykkel bro over kanalen. Målet var særlig å bedre fremkommeligheten for bussene. Denne kunne etableres i inneværende år. Finansiering var sikret fra fylkeskommunen, med klar beskjed om at midlene ikke kunne overføres til 2020.

Bystyret har også vedtatt gratis buss en periode fra høsten.

Formannskapet har drøftet dette, slik jeg har forstått det, etter råd og informasjon, antagelig fra administrasjonen i kommunen.

Begrunnelsen for avslaget er:

  • Etter varsel om regulering er det kommet uttalelser fra fylkesmannen, Østfold fylkeskommune og byantikvar som alle stiller spørsmål ved tiltaket.
  • Østfold fylkeskommune opplyser imidlertid at det ikke er varslet reguleringsplan, men at dispensasjonssaken fra Moss er drøftet i regionalt planmøte i ØFK og at det er gitt skriftlig tilbakemelding om at det kan gis en midlertidig dispensasjon for bro.
  • SVV anser det som svært sannsynlig at tiltaket må peles, og at det vil gi høyere kostnader enn avsatt.
  • Det er ikke dokumentert at noen peler her vil overstige kostnadene.
  • Det er lite sannsynlig at tiltaket kan gjennomføres i inneværende år, både av hensyn til prosjektering og anleggsfase.
  • SVV har opplyst at de hadde en bro klar (i utgangspunktet to å velge mellom).
  • Det var lagt opp til å gjennomføre prosjektet i år.
  • Det anses som sannsynlig at det må utarbeides reguleringsplan, og at saken ikke kan løses ved dispensasjon .

Det er, slik jeg forstår det, kommunen som avgjør dette. Vil være spesielt å regulere et midlertidig tiltak.

Omfang med store inngrep ved bla. peling, noe som vil kunne føre til dårlig estetisk uttrykk.

Her må politikerne ha fått, ikke bare et dårlig råd, men faktisk fullstendig misvisende. Det er over min fatteevne at peler ( som er slått helt ned i bakken), kan gi et dårlig estetisk uttrykk.

Nå er, slik jeg forstår det, dette tilbudet avslått, men jeg savner informasjon om det er diskutert konstruktive raske løsninger for bedre fremkommeligheten for bussene.

Og ikke minst hva tenker politikerne om fremdriften på det som er aller viktigst for å bedre fremkommeligheten, RV19?

Vi vet at samferdselsdepartementet er tydlige på at det må kuttes i kostnader, er det noen i Moss kommune som ser på dette, eller er alt over- latt til SVV?

SVV ser nå på alternative plasseringer for et nytt fergeleie, og vil koble dette opp mot RV19, og vurderer å foreslå nytt fergeleie i neste NTP periode.

Men samtidig sier SVV at i den kommuneplanen som Moss/Rygge kommune nå skal legge ut på høring, og som bystyret skal vedta i 2020, skal vi forholde oss til eksisterende fergeleie.

Mens vi venter, venter og venter, øker trafikken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags