Konturene av en attraktiv by

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KronikkFlere ser til Moss. Moss vokser. Og Moss blir stadig mer attraktiv for tilflyttere, og for nærings- og boligetablerere. Mye ligger nå til rette for at Moss kan bli Oslofjordens mest attraktive by. Og i kontakt med folk, utbyggere og næringslivet, ser vi at en av de aller viktigste driverne i utviklingen er en ny og moderne jernbane.

Når dobbeltsporet står klart for togreisende mot slutten av 2024 har Moss fått et nytt og moderne toganlegg med ca. 10 km nytt dobbeltspor i ny trasé – flere strekk i tunnel under byen og hyppigere avganger med 30 minutters reisetid fra Moss-Oslo. Hyppige avganger gir mulighet for å frakte flere folk, og det gir en mer fleksibel pendlerhverdag for folk både som jobber i og utenfor Moss. Med det blir Moss aktuell for stadig flere – som for eksempel statlige virksomheter som Skatt Øst, NAV Viken Øst, Sivil klareringsmyndighet og hovedkontoret for Fylkesmannsembetet i Oslo og Viken.

Hva har jernbaneutbyggingen å si for byutviklingen i Moss? Hvilke muligheter gir det for Moss som by?

Med den nye traseen blir store deler av sjøfronten frigitt. Det har åpnet for helt nye muligheter nord i Moss sentrum på Verket. Den tidligere hjørnestensbedriften Peterson har hatt en viktig plass og betydning for Moss, og nå lever og fornyer deler av den gamle bygningsmassen seg side om side med utviklingen av en helt ny bydel. Totalt vil Moss kunne få ca. 2000 nye boliger på Verket, moderne kontorlokaler tiltrekker seg bedrifter med mange nye arbeidsplasser. Blant annet er innovasjonssenteret CWi Moss er etablert og Skatt Øst har flyttet inn. Kulturlivet har også fått sin markante plass. Sist helg hadde byens ballettskole sin forestilling med hundrevis av danseglade små og store på scenen, og på samme scene står artister som Karpe Diem og DumDum Boys. Mossinger har strømmet til Verket for å se film utendørs, delta på festival og se kunst. Og i hverdagen vrimler elevene ved CIS på skolens område. Alt på Verket. I høst ble også den nye gang- og sykkelbrua som binder Verket sammen med Møllebyen og resten av sentrumskjernen åpnet. I jubileumsåret 2020 vil vi se en helt ny folkepark ved Mosseelvas utløp på Verket – kanskje med palmesus og sjøaktiviteter hele året?

Sentrumskjernen blir et levende og attraktivt midtpunkt i byen. Og det skjer så mye positivt om dagen! Sentrumskjernen er i ferd med å fylles med boliger, næringsetableringer og service- og kulturtilbud. Flere boligprosjekter er under planlegging og utbygging. Dronningens gate 1 er under oppussing og vil gi plass til 220 arbeidsplasser, Fretex er på plass og flere nye etableringer er på vei inn. Det vil også skje store endringer med AMFI-senteret – det blir blant annet flere butikker på gateplan og ut mot gågata. Fler folk i sentrum skaper mer liv og nye muligheter. I tillegg har Moss kommune gjennom flere år jobbet bevisst for å utvikle gode byrom og møteplasser sammen med næringslivet og gårdeiere. På det nye Kirketorget yrer det av liv, og sammen med skøytebanen er torget en møteplass og samlingspunkt mossingene setter stor pris på. Ryktet sier også at folk tar gratis ferge fra Horten for å besøke lekeplassen. Nye Moss kulturhus står ferdig til neste år – det gir helt nye muligheter for byens kulturliv.

Den nye jernbanestasjonen i Moss blir et viktig knutepunkt og med utviklingen av Sjøsidenprosjektet vil en helt ny bydel se dagens lys. Plassering av stasjonen er gunstig for utvikling av både sentrum og Moss som helhet. Utviklingen av Sjøsidenprosjektet skjer i samarbeid mellom Bane NOR Eiendom og Moss kommune. Byen vil kunne åpnes mot Værla – her kan folk bosette seg og ha arbeidsplassene sine. Det er avgjørende at vi lykkes med å utvikle Sjøsiden og det nye knutepunktet på en måte som blir attraktiv for både næringsliv og befolkningen. Moss kommune er i førersetet gjennom Sjøsiden AS og som planmyndighet, og utvikler området til det beste for Moss! Vår oppgave er å sørge for at innbyggerne blir godt informert og får mulighet for å involvere seg.

Moss – som fyller 300 år i 2020 – er i utvikling. Jernbanen er ferdig planlagt, traseen for dobbeltsporet er valgt og gravemaskinene har inntatt byen vår. Det er en krevende fase vi er inne i, og det gjør inntrykk å se at bygninger jevnes med jorda. Samtidig er det mange spennende utviklingsprosjekter som gir Moss mange muligheter. Sjøsiden og området rundt den nye jernbanestasjonen vil åpne byen mot fjorden på en ny og spennende måte. Verket vokser fram som en attraktiv bydel med en miks av boliger, kultur og næringsliv. Og sentrumskjernen er et sted flere og flere tar i bruk på nye måter. Den tradisjonelle industribyen Moss er i kraftig vekst og utvikling, og vi ser konturene av en moderne, urban og attraktiv by.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags