Moss har «verdens fineste» beliggenhet!

Moss by, med Kanalen, fergeleiet og innseilingen for Bastø-fergen.

Moss by, med Kanalen, fergeleiet og innseilingen for Bastø-fergen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Innlegg i den pågående byutviklingsdebatten i Moss, signert Asbjørn S Borg.

DEL

LeserbrevMellom Vansjø-vassdraget og havet ligger byen Moss og har en unik beliggenhet. Mot Vansjø har det blitt bevart, oppgradert og tilrettelagt til glede for vår og kommende generasjoner.

Mot sjøen har vi på Jeløy-sida et unikt utvalg av strender og grøntanlegg. Men hva med bysida? Her har vi begrenset tilgangen med boligblokker, containerhavn og jernbanespor. Blokkene ligger der og er et pent og attraktivt boområde. Men det som nå skjer i byen gjør de neste 10 år til et trafikkmareritt i Moss. Men enda verre er det at man for de neste generasjoner begrenser mulighetene for byens innbyggere til selv å utnytte de mulighetene den unike beliggenheten gir.

Jeg har respekt for at vedtak er fattet, og synspunktene til Ernø med flere, om at det er slik demokratiet fungerer. Men politikerne bør også være ydmyke overfor det faktum at mange demokratiske beslutninger i ettertid har vist seg  å få konsekvenser som man ikke kunne (eller ville?) forutse fordi mye endrer seg i løpet av en lang planperiode.  (For eksempel  Petersontomta har ikke behov for sidesporet lenger. Dette var et viktig argument for 2B alternativet i sin tid). Og eller/eller at man var blindet av "ekspertisen" med vikarierende motiv da beslutningbene ble fattet. Det er stor sannsynlighet for at de vedtak som nå skal settes ut i livet vil få et slikt stempel: Dette var feil, jernbanen burde fulgt E6.

Avslutningsvis, er det mulig å få bekreftet at byggeperioden for jernbane og rv 19 skal koordineres slik det fremkommer i Ivar Ernøs gode innlegg for noen dager siden?

Og er det da mulig politikerne i Moss å kreve at veivesenet gjør noen midlertidige tilpasninger for å begrense kaoset? For eksempel ved å få noen fotgjengerfelt i overbygg eller undergang, og for eksempel la personbiltrafikk til Klostergaten svinge til høyre før lyskrysset? Eller en ekstra arm fra Kongensgate direkte inn i rundkjøringen, og fjerne lyskrysset? For oss som ferdes her daglig ser vi klart hvor skoen trykker.

Så en bønn til slutt: Ikke la eksperimentene med sykkelstier forsterke kaoset. Hvor mange sykler må til for å kompensere utslipp fra en uendelig kø av trailere på tomgang??

Sykkelveier må koordineres med de øvrige endringer i trafikkbildet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags