Raser bompengedebatten, Svenson?

Av
DEL

DEBATTJeg refererer til Arild Svensons innlegg i tirsdagens avis..- Svenson refererer til de debattene som går, i de områdene der det er aktuelt og delfinansiere bypakker og bymiljøavtaler, med bompenger.

Så hevder han friskt at i Moss sikrer AP og H innføring av bompenger for å løse Statens behov for ny riksvei, og henviser til en «forkledd» bypakke.

Svenson er ordførerkandidat for det nystartede partiet Ny Kurs. Men han har lang og bred erfaring fra bystyret som representant for Fremskrittspartiet.

Derfor bør han etter min mening ha fått med seg flg.:

Det er ingen bypakke i Moss. Derimot ligger riksvei 19 inne i Nasjonal Transportplan, under forutsetning av delfinansiering med bompenger.

Det har et flertall (faktisk ganske stort) i bystyret støttet.

Svenson ønsker en avklaring før valget om hva de andre partiene mener om bompengefinansiering.

Han mener vi må få debatten nå, fordi det etter hans oppfatning er utelukket at veien vil krysse under den nye jernbanen. Og at AP og H vil støtte en firefelts vei i dagen.

Så langt jeg har registrert, er dessverre ingen trasévalg avklart.

Han mener videre at om ferja og ferjetrafikken flyttes ut av sentrum, kan vi klare oss med de veiene som vi har i dag.

Mener Svenson virkelig at vi skal føre ferjetrafikken i dagen på de eksisterende veiene?

Slik jeg forstår det, vil det være sør for Fjordveien.

-F.eks. Bakkeveien,

-Festeveien,

-Varnaveien eller

-Ekholdtveien?

Ny Kurs er et lokalt parti. De har verken regionale eller nasjonale samarbeidspartnere. Tror Svenson og hans lokale parti likevel at staten vil lytte til deres krav om at staten skal «finansiere statlige oppgaver.»

Jeg har forståelse for at helt nye og uerfarne politikere, kan ha problemer med å forstå hvem som har ansvar for de forskjellige veiene (riks-, fylkes- og kommunale veier). Og hva bypakker/bymiljøavtaler er, til forskjell for enkeltprosjekter.

Men en erfaren person som Svenson bør kunne dette og formidle til sine nye partivenner hvordan «alt henger sammen med alt»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags