Vi kan lese i Moss Avis at «Ap og SV raser mot Høyre for å kreve et innvandringsregnskap i Moss». Moss Avis kan fortelle oss at May Hansen fra SV er sint, og hun uttaler til samme avis at «Dette er mistenkeliggjøring av en hel gruppe». Vi kan berolige May Hansen, hun behøver ikke å gå sint inn i juledagene, Høyre har aldri fremmet et forslag om innvandrerregnskap. May Hansen som har lang politisk erfaring fra stortinget og bystyre i Moss, vet utmerket godt at kommunene ikke gjennomfører innvandringsregnskap, det er det kun Statistisk Sentralbyrå som gjør. Men hun og Ap bruke det eldgamle og loslitte debatteknikken, tillegg motstanderen et synspunkt og skyt det ned.

I bystyre den 11.desember fremmet Høyre følgende forslag: «Moss bystyre ber administrasjonen utrede hvordan integreringen av flyktninger i Moss kommune går. I løpet av juni 2018 legger administrasjonen frem dokumentasjon på hvor stor andel av våre flykninger som kan forsørge seg selv og sine gjennom eget arbeid etter fem år.»

Aps Fred Jørgen Evensen er også kritisk til Høyres forslag. Til avisa sier han: «Fra vår side forsøkte vi å få svar på hva Høyre eventuelt skulle bruke disse tallene til. Men det fikk vi ikke svar på.» Da må vi be Evensen om å følge bedre med på bystyremøte, flere av Høyres medlemmer, blant andre undertegnede, begrunnet forslaget.

 

Hvorfor fremmet Høyre forslaget?

Vi i Høyre mener at det er viktig at innvandrere blir godt integrert i det norske samfunnet. Så langt det er mulig ønsker vi å opprettholde norsk kultur og norske verdier, og vi ønsker at våre nye landsmenn skal bli en del av denne kulturen. Norsk kultur og norske verdier har lagt plattformen for det gode samfunnet vi lever i, et samfunn som er raust, fredelig, med høy levestandard og stor grad av likhet.

Høyre i Moss ønsker mer kunnskap om hvordan det går med de som får opphold i Moss. Vi ønsker å se i hvilken grad våre nye landsmenn blir integrert i samfunnet. Vi tror at en viktig forutsetning for en vellykket integrering er at våre nye landsmenn får en jobb der de kan forsørge seg selv og sin familie. Derfor vil vi gjerne se hvor mange som kan forsørge seg selv etter fem års opphold i Norge. Det kan også være andre viktige områder som bør vurderes for å kunne fastslå om integreringen er vellykket, som språkkompetanse, deltagelse i lokalsamfunnet (idrettsklubber eller annet), antall som studerer, osv. Jo mer vi vet om de som vi har forsøkt å integrere i Moss, jo mer treffsikre kan våre tiltak være i framtiden, og jo bedre blir integreringen i Moss.

LES OGSÅ: Hva er god integrering?

Det er forventet en kraftig vekst av antall innvandrere i Norge i fremtiden, og Moss kommer til å bli utfordret til å ta imot stadig flere. Bystyre i Moss vil gang på gang bli utfordret på hvor mange innvandrere vi kan motta. Vi i Høyre ønsker å bygge våre beslutninger på kunnskap, synd at posisjonspartiene ikke ønsker denne kunnskapen. Istedenfor å være med på en diskusjon om hva som er forutsetningen for god integrering og forutsetning for å opprettholde de verdiene samfunnet er bygget på, velger posisjonen å skyte ned forslaget med å mistenkeliggjøre våre motiver.

Professor Terje Tvedt skriver i den dagsaktuelle boka «Det internasjonale gjennombruddet» at innvandring og utviklingshjelp har endret samfunnet vårt, kanskje han har rett i det. Kanskje han har rett i at mange av de store beslutningene ikke har vært behandlet på en gode måte i samfunnet.

Vi i Høyre ønsker at de store beslutningene for Moss, skal behandles på en god måte. Vi vil ha kunnskapsbaserte beslutninger. Derfor ønsker vi mer kunnskap om hvordan det går med integreringen av våre nye landsmenn.

Refser Moss Høyre for å kreve innvandringsregnskap