Sammen for og gjennom Moss

Bildetekst

Bildetekst

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATTNå som løpet er lagt for jernbanen, leter Statens vegvesen fortsatt etter den beste løsningen for Riksvei 19.

Gjennom samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i mosseregionen samarbeider Bane NOR, Vegvesenet, Østfold fylkeskommune og Moss og Rygge kommuner tett for å finne gode løsninger for trafikkutfordringene i Moss.

I Moss er traséen for den nye jernbanen vedtatt og ferdig planlagt. Statens vegvesen er i gang med å planlegge riksveg 19 etter at denne nylig kom inn i Nasjonal transportplan for første gang.

Vegvesenet ser på flere mulige plasseringer for den nye riksveg 19. Ingenting er bestemt, og samarbeidsprosjektet vurderer flere alternativer, både nordover og sørover.

Vi har heller ikke besluttet om ferjekaia blir der den er eller om den skal flyttes. Det er viktig å presisere at vi holder mange muligheter åpne.

Bane NOR er godt i gang med forberedende arbeider til den nye jernbanen. I år begynner også hovedarbeidene i sentrum, og Bane NOR tar sitt trafikksikkerhetsansvar på alvor ved blant annet å besøke lokale skoler for å lære barna hvordan de trygt kan ferdes i områder med anleggsmaskiner.

Vi har kartlagt og vurdert løsninger for trafikkavviklingen mens gravingen pågår. Noen av

disse er midlertidige, andre er ment å være varige og krever derfor at vi planlegger godt og tenker langt frem.

I arbeidet med de såkalte «løpende og avbøtende» tiltakene, jobber vi for å tilrettelegge bedre for buss, blant annet med et konsept som kalles HjemJobbHjem.

I samarbeid med arbeidsgivere vil vi kunne tilby billig buss- og togbillett og gode sykkelløsninger i tillegg til andre insentiver som skal gi motivasjon for å la bilen stå noen dager eller hver dag.

Hvis flere tar buss, sykler eller går, kommer bussene, næringstransporten og de som må bruke bil raskere frem dit de skal.

Riksveg 19 fra fergekaia til Mosseporten har vært og er en flaskehals. Her vil det fortsatt være mye trafikk og krevende forhold fremover.

Nettopp denne veien jobber vi intenst med å finne en løsning for, og vi har mange hensyn å ta i dette arbeidet. Vi skal ta hensyn til trafikken til og fra fergen, til og fra Jeløy og vi skal ta hensyn til bilene som skal komme seg frem i bykjernen. Vi skal gjøre det attraktivt og trygt å sykle og gå og å ta bussen. Dette er viktig for å få et bedre bymiljø og renere luft, som også fremmer folkehelsen. Dette oppnår vi kun hvis flere velger andre transportmidler enn privatbilen.

Vi skal selvsagt også ta hensyn til dere som bor i byen og til næringslivet. Byen skal være både en sosial arena, et handelssentrum og et boområde. Med ny vei skal vi sørge for flyt på riksveg 19, som er en av de store ferdselsårene på Østlandet.

Men dette oppnår vi ikke dersom antallet biler er konstant eller øker.

Traséen er ikke valgt. Vi søker bredt for å finne den beste plasseringen. Videre må vi avgjøre om veien skal gå i tunnel eller «i dagen», eller om vi skal velge en kombinasjon av vei over og under bakken.

Vi har gjort noen grunnundersøkelser, men mye arbeid gjenstår før vi kan oppsummere til noen konkrete forslag. Bane NOR og Statens vegvesen jobber tett sammen om å finne aktuelle steder der jernbanen og veien kan krysse hverandre. Moss og Rygge kommuner er selvsagt med på diskusjonene og avgjørelsene.

Alle alternativene vi ser på har sine fordeler og ulemper, som må veies opp mot hverandre slik at vi til slutt velger den best mulige løsningen for byen, næringslivet og mosseborgerne.

Alle aktørene i nevnte samarbeidsavtale jobber for å finne gode løsninger gjennom et godt samarbeid. Målet er å lage en infrastruktur som gjør Moss til en bedre by å bo, jobbe og være i.

Vi ønsker å ha innbyggerne med på laget. På Bylab i gågata i Moss kan dere se løsningene vi vurderer, og vi håper mange er nysgjerrige og vil komme med innspill.

Alle skal ha mulighet til å følge med på det som skjer på en enkel måte. I et så omfattende prosjekt vil det alltid være noen som mener seg forbigått eller ikke hørt, mens andre er glade for at deres synspunkter har fått gjennomslag.

Skal vi bygge bane, vei, gang- og sykkelløsninger, må spaden i jorda. Det er dette som må til for å løse utfordringene med ny jernbane og ny riksveg 19.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags