Kunst som kommuniserer

Av
DEL

MeningerEt omdiskutert kunstverk fikk et navneskifte fra «Smiling faces» til «Keepers of the faith», bare av den enkle grunn at det fikk ny plassering. Ved første øyekast kunne denne endringen virke fremmedgjørende.

For kunstneren Bruce Naigles ble det snarere en dypere sammenheng mellom disse titlene som forvandlet kunstverket til et uttrykksmettet relieff i kirkerommet.

Kystverket ber om en vurdering av lysene til Sjøbadet-skulpturene: – Kan påvirke båttrafikken

Reaksjoner

Kunstverket «Troens voktere» fikk være en god stund i Moss kirke, og der skapte de også forskjellige reaksjoner og tilnærminger. Mange opplevde at de smilende ansiktene ga et større rom for gjenkjennelse og tilhørighet. Ansiktene ga gode erindringer og assosiasjoner om eldre mennesker som hadde vært eller er betydningsfulle i livet. Mennesker som viste livsglede og takknemlighet tross minner om krig og lidelse som del av sin livserfaring.

Noen opplevde at de fikk energi og livsmot i møte med ansiktene, selv under møter i kirkerommet i forbindelse med sorg og tap. Det var ungdommer, det var utenlandske studenter på besøk, det var tilfeldige besøk under Åpen kirke eller ved konserter.

Smilet bak masken

Vi vet at kunst kan vekke til live tanker, følelser og opplevelser – på godt og vondt – og at dette er en av de kvaliteter som kunst har som egenskap.

Stive smil i vannkanten

Rolle

Det diskuteres stadig om kunstens rolle og kvalitet. Om det kan det diskuteres i det uendelige. Straks du legger inn kvalitet som premiss for kunstens verdi, så får vi et mylder av stemmer for det ene og mot det andre.

Kvalitet kan ikke bestemmes bare ut fra subjektive oppfatninger, eller om det eventuelt fyller et bestemt behov, ei heller kan det avgjøres med bakgrunn i om det er salgbart eller får mange Likes.

Sjøbadet-skulpturer får både smilefjes og surefjes

Kunstens evne til faktisk å kommunisere med mennesker – er et mer naturlig aspekt ved å se på kvalitetsbegrepet. Men dette alene er heller ikke nødvendigvis nok til å definere kvalitet. Slitestyrke over tid kan gi en god pekepinn om hva som holder mål kvalitetsmessig. I så fall bør det utvises varsomhet om en rask dom over et kunstverk.

Dybde

Kanskje er selve lakmustesten om kunstverkets evner å nå inn til dybden og gjenkjennelsen av vår tilværelse som mennesker. Uttrykk som oppleves overfladisk – er gjerne det, det skaper ofte falske bilder av tilværelsen eller det menneskelige. Men overflaten bærer alltid bud om at det er noe under, noe som kan utforskes på undersiden – lag på lag – inn mot en kjerne. Det er gjerne dit kunstnere søker, noe som gjør de utsatte og sårbare ved å utlevere det innerste i deres sjelsliv.

Om noe treffer dypt og inderlig, i glede eller sorg – er det sannsynlig at stor kunst er på fære. Det er bare å gi etter og la det virke.

Kunstens kvalitative premiss fordrer også at den som opplever kunst har evne til innlevelse i kunstverket. Kunstverket er aldri bare et objekt for å beskue eller betrakte, det inviterer til å komme i dialog om temaer og innhold som speiler erfaringer som mennesker og menneskeheten deler i fellesskap.

Troen på kunst som et uttrykk for refleksjon og bearbeiding av vår fellesmenneskelige historie og erfaring, er en viktig erkjennelse. Det er her helseaspektet også kommer sterkt inn.

Verdens helseorganisasjon (WHO) ga nylig ut rapporten «What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?». Den slår fast at kunsten spiller en betydelig rolle for menneskers fysiske og psykiske helse.

Erkjennelse

Troen og erkjennelsen er sterk på kunst som en livsnødvendig dimensjon i samfunnet. «Troens voktere» i Moss kirke var ment å spre troen på menneskelig varme og glede som bærekraft i møtet med og mellom mennesker – i alle livets situasjoner.

Nå kan det bli enda morsommere å bade i Moss

Visjonen «Mangfoldige Moss. Skapende – varmere – grønnere» bør i så måte absolutt voktes nøye. Troen på slike verdier ser vi lett kan vippes av pinnen. Derfor har vi kunst som et reflekterende speil og en påminnelse om avgjørende verdier vi som fellesskap disponerer og deler.

Slik kan kunstverket «Troens voktere» se inn mot stranden og byen for å minne oss på grunnverdiene vi ønsker å tufte nye Moss kommune på.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags