Hjelp meg å forstå

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevHjelp meg å forstå

Aksjonsgruppen - Ja, til utredning av langtunnel /Bedre Byutvikling Moss - har i den siste tiden fått en del kritikk for at vi har sovet i timen, at toget har gått (det går forresten ikke flere tog før i 2027), at avgjørelsen er tatt og det dermed ikke er noe mer å snakke om. 

Fra å være en gjennomsnitts engasjert person i det politiske liv med middels viten om hva som foregår i byen Moss, har jeg nå, etter at alle de ødeleggende konsekvensene for byen blir avdekket,- gått over til å være meget engasjert og søkende etter svar for å forstå. Jeg har i alle år prøvd å følge med på hva som skal skje med jernbanen og ikke minst RV 19, som har forpestet byen. Nei, jeg har ikke vært på rådhuset for å pløye gjennom bunker med dokumenter og jeg har heller ikke vært tilstede på bystyremøtene for å få med meg siste nytt, men jeg har fulgt godt med i media om saken. Det jeg husker fra alle årene siden 1999 er følgende argumenter:

# RV 19 kan ikke utredes før jernbanesaken er avgjort. (i dag er det fremdeles ingen som vet hvor RV 19 skal gå og det finnes ingen konkrete, realiserbare utredninger, selv om jernbanen er ”godt” plantet i byens nye plan.) 

# Plasseringsalternativer av jernbanestasjonen, de fantes ikke. Petterson måtte prioriteres, mens 2A eller 2B ble så mye diskutert at det gikk helt i surr i hodene på oss.

# Alternative plasseringsforslag ble avfeid med at ideen ikke lot seg realisere og at BaneNor var imot. Allerede i 1999 var motstanden bland innbyggerne stor, men ble avvist av bystyret. Både i 2014 og senest 12.mai i år nektet bystyret å utrede alternativer. 

# Informasjonen om konsekvenser for byen og visjoner var fraværende fra mediebildet. Vi fikk bare vite at ”noen” hus i Nyquistbyen måtte ofres. 

# Ved siste kommunevalg var dobbeltsporet og plassering av jernbanestasjonen et  ”ikke-tema” fordi saken jo allerede var avgjort og det ikke var noe mer å diskutere.

Jeg antar at det er flere mossinger enn meg som kunne ha skrevet et likt resonnement. Nyinnflyttete mosseborgere bare rister på hodet av det de blir ”servert” nå, ( noen sier de ikke ønsker å bo her lenger hvis dette blir en realitet ), mens de som var unge i 1999 og ikke fulgte med den gangen, er sjokkerte over arven de får fra sin foreldregenerasjon.      Det er nå, når de enorme konsekvensene for byen blir synliggjort og omfanget av ødeleggelsene blir visualisert, at vi virkelig trenger å forstå. Forstå valgene våre folkevalgte har gjort som våre representanter i bystyret.

En Folkeaksjon? Ja, en folkeaksjon

Ole Rømer Sandberg harselerer i MA den 17.aug med facebook siden til aksjonsgruppen Bedre Byutvikling som nå har 6400 medlemmer. Han anser ytringene til disse ”medlemmer” som emosjonelt føleri og trekker paralleller til den amerikanske valgkampen.

Engasjementet blant folk som føler seg maktesløse er enormt og vokser fra dag til dag. I løpet av 48 timer har vi fått 250 betalende medlemmer. I løpet av noen timer daglig i en uke på info stand i gågata, - har vi fått over 800 underskrifter for ”en alternativ utredning”. 200 mennesker møter opp i øsende regnvær ved Eika til en appell, 500 møtte opp på kort varsel forrige fredag til et sivilisert protest-tog med plakater langs fortauet på RV 19. Bilistene vinket til oss med ”tommel opp”. Hvis ikke dette er en folkeaksjon, da trenger jeg hjelp til å forstå.

Rømer Sandberg skriver videre at ”politikere handler ut fra et oppriktig ønske om å gjøre det best mulig for byen og at fagfolk handler ut fra et ønske om å gjøre en best mulig jobb for fellesskapet.” La oss håpe det. Men da trenger jeg hjelp til å forstå.

Det er 31 bystyremedlemmer som står bak den vedtatte løsningen og som har stemt for byens beste. Jeg ber dere om å hjelpe meg til å forstå. Fortell meg visjonene deres, alle de gode argumentene for å velge 2B. Ikke bare henvis til ”tørre” reguleringsvedtak, at det hele tiden har vært demokratiske prosesser og ”vedtatt er vedtatt”.

Hjelp meg å forstå

# Hvilke vyer og visjoner om en helhetlig, fremtidsrettet byutvikling hadde dere for Moss, - når dere vedtok dobbeltsporløsningen og plassering av stasjonen ved Værla. 

# Hvilken samordnet vei løsning så dere at vi kunne glede oss til etter 10 år med byen som kaotisk byggeplass ? 

# Hvorfor gikk dere for 2B, som er et byutviklingsprosjekt ledet av BaneNor ?

# Mener dere at det er helt ok å rive byens eldste bebyggelse, så mange som 87 hus ? Tør jeg minne dere om at dere vedtok å rive skomakergården til tross for et stort innbygger- engasjement og at tomten i dag fremdeles står ubrukt? 

# Hvorfor er dere tause og møter oss Mossinger bare med  ”vedtatt er vedtatt, ferdig med det ”?  Dere burde jo være stolte og skryte høylytt over hvor fantastisk og fremtidsrettet dette valget er for byen.

# Hvorfor vil ordføreren bare møte aksjonsgruppen for å redegjøre for fattet vedtak, men nekter å høre på deres argumenter, til tross for gjentatte invitasjoner til en saklig dialog?

Og til slutt: 

# Hvem av dere ønsker å være stolt ordfører i Moss, når det viser seg at en dødsulykke på Jeløy kunne vært unngått hvis nødetatene ikke hadde stått fast i den evigvarende køen fra Mosseporten og helt til Tronvik ???

Jeg ber herved bystyremedlemmene om å sende et svar som hjelper oss å forstå. Takk

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags