Moss og mosseregionen står foran store forandringer. Kommunegrenser skal vekk, og ordføreren i Moss smiler bredt ved tanken på at ferjeleiet skal legges sør for byen, kort sagt inn i Rygge. «Nyquistbyen» raseres så sagflisa spruter, sterkt applaudert av byens politiske flertall, men dog ikke like sterkt bejublet av byens velgermasse.

Velgere som antakeligvis likevel har glemt hele greia ved neste kommunevalg. Greit nok det meste, kanskje, men det er likevel tid for å gjøre seg følgende refleksjon: hva skal vi egentlig med landskapsvern i Rygge?

Selv om Moss og Omegn Tenkepark hele veien har vært motstandere av å jage folk fra sine egne hus og hjem slik at mossepolitikerne og Bane NOR skal få det som de vil, så er vi likevel mer opptatt av de herjingene Bane NOR vil gjøre i Værne Kloster landskapsvernområde. Moss og Omegn Tenkepark har sagt det en rekke ganger tidligere og må altså si det igjen: herregårdslandskapet i Rygge finnes det ganske enkelt ikke maken til i Norge.

Dette gjelder både hva historie, fornminner, vegetasjon og estetikk angår. Vi vil også få tillegge at området, og for så vidt Rygge generelt, hører til blant landets beste jordbruksarealer.

Først og fremst så er det Carlberg som rammes, men også Værne Kloster og dens omgivelser vil påvirkes. Det siste er at Bane NOR i fullt alvor ønsker å slippe spillvann fra anleggsarbeidet ut i Årefjordbekken (Gunnersbybekken)! Årefjordbekken er til opplysning fredet som naturminne. Bekken har blant annet bestand av bekkeørret og gytende sjøørret.

Men den slags trivialiteter påvirker ikke Bane NOR. Ei heller later Fylkesmannen i Østfold til å være særlig bekymret over at regionens fineste og mest egenartede bekkefar står i fare for å bli ødelagt. Altså, først freder staten, deretter får en statlig instans herje som den vil!

Alle som eventuelt innbiller seg at jernbane bare er kos og miljø, bør i alle fall merke seg at jernbaneplanene for Rygges del er alt annet enn miljøvennlige. Høringsdato for å protestere mot ødeleggelse av Årefjordbekken, er satt til 15. desember dette år.

Moss og Omegn Tenkepark oppfordrer alle miljøbevisste organisasjoner og enkeltmennesker til å protestere mot Bane Nors utslippsplaner for Årefjordbekken. La både Bane NOR og Fylkesmannen i Østfold få høre og føle at en ikke kan ture fram som det passer noen best i et landskapsvernområde!