Unødvendig trangt kommunebudsjett i Moss i 2019

NØKTERNT: Rødt Moss har gått gjennom rådmannens forslag og stilt flere spørsmål til hvordan pengene har blitt og blir tenkt brukt i kommunen i 2019, vår generelle påstand er at med en litt mer nøktern bruk, ville flere av ”kutt-forslagene” til rådmannen vært unngått.

NØKTERNT: Rødt Moss har gått gjennom rådmannens forslag og stilt flere spørsmål til hvordan pengene har blitt og blir tenkt brukt i kommunen i 2019, vår generelle påstand er at med en litt mer nøktern bruk, ville flere av ”kutt-forslagene” til rådmannen vært unngått.

Av
DEL

LeserbrevRådmannen har lagt fram sitt forslag til budsjett for driften av Moss kommune i 2019, og hennes konklusjon er klar: Det er lite penger og 2019 blir er meget stramt driftsår.

Rødt Moss har gått gjennom rådmannens forslag og stilt flere spørsmål til hvordan pengene har blitt og blir tenkt brukt i kommunen i 2019, vår generelle påstand er at med en litt mer nøktern bruk, ville flere av «#8221;kuttforslagene»#8221; til rådmannen vært unngått.

Når rådmannen går «#8221;høyt på banen»#8221; og hevder at rekommunalisering av Orkerød sykehjem, Skoggata bo- og servicesenter samt Fritt brukervalg, medfører en ekstrakostnad på kr 9 millioner, har vi bedt om innsyn i hvordan utgiftene (og innsparingene) er bokført på ulike poster i regnskapet. Når andre kommuner (for eks Bergen) kan dokumentere innsparing ved rekommunalisering er vi interessert i hvordan det i Moss har ført til merkostnader.

Likeledes stiller vi spørsmål ved at store deler av (de dokumenterte) kostnadene til forberedelsene for «#8221;Nye Moss»#8221; (sammenslåingen av Moss og Rygge kommune i 2020), blir lagt til driftsbudsjettet for Moss kommunes budsjett i 2019, uten noen nærmere forklaring, fordeling eller periodisering.

Mens Moss kommune deltar i et statlig prosjekt mot økende barnefattigdom og mottar egne statlige driftsmidler til dette arbeidet (1,5 stilling), foreslår rådmannen likevel at kommunen skal fortsette å ta barnetrygden fra de fattigste. Kommunen sparer 4.5 millioner ved å beregne barnetrygden som inntekt for dem som mottar sosialstønad. (En kuriositet er at når KrF i statsbudsjettet har fått gjennomslag for at barnetrygden skal øke med kr 1000 i året, vil dette føre til at Moss kommune sparer ytterligere kr 1000 ganget med 471 fattige barn til sammen kr 471 000 i året! Det var neppe det som var KrFs hensikt med dette forslaget).

Rødt stiller også spørsmål ved at Moss kommune i 2019 skal investere mange millioner når utbyggere, som for eksempel Høegh Eiendom, vil bygge en veibro over Mosseelva samt tilby sine nye beboere et friområde i form av en «#8221;bypark»#8221; på Rabben. Hvorfor skal dette bekostes av Moss kommune?

Men det tristeste eksempelet på sløsing var da bystyrets flertall mot beboernes og grunneiernes ønske vedtok å gjennomføre det «#8221;korte strekket»#8221; når høyspentkabelen på Kambo skulle flyttes. Dette har ikke bare ført til at kostnaden på selve arbeidet har økt fra 78 millioner i 2013 til 110 millioner i 2019, men også at arbeidet som ville ha vært ferdig i 2017, ikke engang er påbegynt og fremdeles verserer i rettssystemet. I tillegg må store deler av Nøkkeland skole på grunn av «#8221;føre var»#8221;-prinsippet i dag stå ubrukt, og påføre kommunen store ekstrautgifter.

Rødt etterspør også om kommunens egne virksomheter med et faglig pedagogisk senter, Campus Moss, Kias og Movar, i egen regi kan overta mye av det kommunale og statlig finansierte arbeidet med å få særlig ungdom og andre tilbake til jobb samt tilby jobbkurs og etterutdanning. I dag blir mye av dette arbeidet utført av ulike velferdsprofitører, for eksempel Din Utvikling. Kommunen kunne både spart og tjent penger på dette, samt hatt et sterkere insentiv i å faktisk få flere ut i jobb, som i dag belaster kommunens eget sosialbudsjett.

Vi ber også om dokumentasjon på at de pengene som i dag brukes (og rådmannen foreslår en betydelig øking) på å skaffe Mosseregionen flere kortreiste arbeidsplasser, faktisk gir resultater. Har dagens satsing gitt ønskede resultater eller finnes det bedre måter å styrke dette arbeidet på?

At ulike politikerinitierte prosjekter (av dagens politiske flertall) som også hadde en innsparingseffekt ikke engang er omtalt i rådmannens budsjettframlegg, som leksefri skole og gjennomføringen av et mer rettferdig arbeidsliv i den kommunale virksomheten («#8221;Oslo-modellen»#8221;), er også bemerkelsesverdig.

Rødt har sendt alle disse innspillene til rådmannen og venter i spenning på svar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags