I oktober hadde Moss Avis en sak som konkluderte med at «alt taler mot» en ferjefri løsning over Oslofjorden. Det ble blant annet pekt på de mange ulempene med langtunnel, massiv motstand mot prosjektet i Moss og Horten, og at ingen politikere på Østfoldbenken er for prosjektet. Vi er selvsagt helt enig med Moss Avis. For egen regning kan vi jo også trekke fram at prosjektet ville blitt dobbelt så dyrt som Norges hittil dyreste veiprosjekt, samtidig som Norge går inn i trangere budsjett-tider, i følge finansministeren. Vi mener at videre utredninger av de to aktuelle løsningene må stanses.

Vi har imidlertid fått tak i et brev som Statens vegvesen har sendt til Samferdselsministeren. Der anbefaler etaten utrolig nok at prosjektet tvert i mot utredes videre med full styrke.

Smak på denne: Statens vegvesen ønsker at det jobbes videre med å bygge motorvei fra Karljohansvern til Jeløy og Mosseskogen på tross av at Moss og Horten kommunestyrer har sagt nei, på tross av at Østfold fylkesting har sagt nei, at Vestfold fylkesting har sagt at de ikke ønsker negativ påvirkning i områdene, på tross av at fylkesmannen i Østfold har sagt nei og på tross av at samtlige stortingsrepresentanter fra Østfold har sagt nei. Det er ganske utrolig, er det ikke?

Statens vegvesen understreker i brevet at de ønsker en tilleggsutredning som bare skal se videre på de to alternativene som er avvist av vertskommunene. Ingen andre alternativer skal utredes. Vegvesenet ønsker tvert i mot å fokusere på måter å gjøre de to løsningene via Jeløy billigere på. Billigere løsninger for staten betyr at lokalbefolkningen må ta større belastning.

At de ikke ønsker å utrede noe annet enn de løsningene som lokalpolitikerne i vertskommunene har sagt nei til er ikke annet enn et hån mot lokaldemokratiet.

I brevet ber Statens vegvesen blant annet om å se på annen ilandføring enn via kunstige øyer. Dette betyr i klartekst å la brua treffe land ved Jeløy Radio i stedet for den dyre, kunstige øya i Gullholmsundet. Vi har fått tilgang til kart som viser at Statens vegvesen tidligere har ønsket å la brua lande ved Tronvik gård før veien vil forsvinne inn i fjell under Tronvikskogen.

Mellom der ligger i dag et boligområde ved Tronvikstranda som i så fall vil måtte rives. Tror Statens vegvesen at prosjektet blir mer spiselig for vertskommunene ved å sørge for enda mer rasering?

Den eneste løsningen som Høyre, FrP og støttepartiene på Stortinget har signalisert er spiselig er langtunnel helt fra E6 i Østfold til E18 i Vestfold. Dette er ikke en løsning som Statens vegvesen ønsker.

I brevet ber de om å få slippe å utrede dette videre. De vil heller bruke tid på å beskrive ulempene ved slike tunneler. Statens vegvesen vil altså samle argumenter mot en løsning som regjeringspartiene ønsker.

Statens vegvesen handler på ordre fra Samferdselsdepartementet og samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Vi har hatt kontakt med FrPs Ulf Leirstein og Høyres Tage Pettersen. Vi ønsker at de jobber for at deres egen regjering stanser prosjektet som de selv er uttalte motstandere av. De har lovet å følge opp med ministeren. Videre utredning langs de linjene Statens vegvesen ønsker er meningsløs sløsingen med skattebetalernes penger. Vi krever at regjeringen ved FrP og Høyre nå stanser denne utredningen umiddelbart!