Tor Sibberns forsvar av rørbro som stod på trykk i Moss Avis 3. januar representerer den aller beste metode å krysse Oslofjorden i fremtiden. Det var hyggelig lesning for alle oss som ønsker å smi den manglende lenke over fjorden i Intercity satsingen rundt Oslofjord. Hovedargumentet for en rørbru er at den tilrettelegger for en rask togforbindelse mellom Østfold- og Vestfoldbanen.

Statens vegvesen har dokumentert at en veiforbindelse uten tog vil avlaste E18, men samtidig skape en enorm vekst i biltrafikk over fjorden i strid med deres egne retningslinjer. Dette faktum kan medføre at forbindelsen ikke vil la seg realisere uten tog.

Det er derfor viktig at støttespillerne for en Fjordkryssing mellom Moss og Horten samles om en rørbru for veg og bane. Denne løsningen er tidligere betegnet som FJORDtuben.

Les også

Slik kan en moderne og funksjonell fjordkryssing i rørtunnel se ut