Erik Tveiten går i flere avisoppslag, hardt ut mot posisjonenes styring av kommunen. Vi i Høyre er enig i mye av hans kritikk og ser at kommunen er mye dårligere stilt enn den var for kun et år siden. Det er jo interessant at det nå er Rødt, som er støtteparti til samarbeidsavtalen mellom Ap, SV og MDG, som står fram som en av de tydeligste kritikerne av den rødgrønne styring av Moss kommune. Har posisjonspartiene sluttet å snakke sammen, så de må bruke avisene for å kommunisere? Er det brann i rosenes leir?

I svømmehallsaken går Tveiten knallhardt ut mot egen ordfører og rådmannen; til Moss Avis uttaler han: «Jeg synes det er ytterst kritikkverdig at dette ikke er avklart på forhånd» (angående rømningsvei med utgang ved Mossehallen). Noen ville kanskje si at det er ytterst kritikkverdig at de som styrer kommunen, ikke har snakket sammen før de går til avisene? Men vi er enige med Tveiten, fakta i denne saken har vært kjent i to år, hvorfor har ikke ordfører og rådmannen fått dette på plass? Vi trenger ny svømmehall i Moss, nå!

I ett annet leserinnlegg, viser Tveiten sin skeptisk til handlingsplanen og budsjettet for 2019, der han skriver om; «Rask Psykisk Helsehjelp skal legges ned, situasjonen innen barnevernet er svært kritisk».

Igjen er vi enige med Tveiten, vi er imot nedleggelse av Rask Psykisk Helsehjelp. Høyre kommer til å foreslå inndekning av den tjenesten i vårt alternative budsjett. Og vi gleder oss stort over at Rødt vil støtte oss i denne saken.

Men mest tragisk er barnevernstjenesten som under Høyres styre av kommunen, var blant de 20 best drevne barnevernstjenestene i landet. Nå, ett år etter, beskrives etaten nærmest som om den ligger nede med brukket rydd. Barnevernskonsulent Ketil Torstenson, skriver i kronikk i Moss Avis at «Det er skremmende at kommunens ledelse er villig til å la sin egen ganske velfungerende barnevernstjeneste nærmest gå rett ned, fordi man antakelig tror man kan spare penger på det. Men også der tar de nok feil: Kostnadene i Moss skyter nå i været.» Han kan også vise til at det både politisk og administrativt har blitt varslet om problemene, uten at det har blitt iverksatt gode tiltak. Kritikken fra Røds Tveiten er presis og på sin plass. Her må posisjonen ta et skikkelig tak, vi kan ikke være bekjent med at barna våre, ikke får den hjelp de trenger.

Vi ser også at den lange listen med tiltak som de rødgrønne fikk vedtatt i forrige års budsjett, tiltak som skulle sette deres preg på byen, nå er foreslått reversert av rådmannen. Fordi det ikke er økonomisk dekning for tiltakene. De viktigste tiltakene var økte bevilgninger til bekjempelse av barnefattigdom, og økt bemanning i helse og omsorg. I tillegg var det en rekke mindre tiltak som økte bevilgninger til Home Start, Velferdssentralen og Fontenehuset. Kostnadsrammen for de nevnte tiltakene er på vel 11 millioner kroner.

De økonomiske utsiktene er verre enn på mange år, og kommunen styrer mot et stort driftsunderskudd i 2018.

De fleste har vel fått med seg, at en del av underskuddet skyldes at kommunen bruker 10 millioner mer etter rekommunalisering av Orkerød og fritt brukervalg. Tjenestene er ikke blitt bedre, bare dyrere. Hadde de rødgrønne beholdt de private aktørene, ville de altså hatt penger til å gjennomføre tiltakene sine.

Dette er et godt eksempel på forskjellen mellom Høyres og Arbeiderpartiets politikk, for Høyre er det kvaliteten på tjenestene som teller. For Arbeiderpartiet er det de ideologiske løsningene som gjelder, alt skal driftes kommunalt, koste hva det koste vil.

I budsjettet for 2019 har rådmannen framlagt et driftsresultat på kun 0,2 prosent av driftsinntektene, men budsjettet har en meget optimistisk inntektsside. Rådmannen har budsjettert med en inntektsside som er 26 millioner høyere, enn anbefalingen fra KS. Med andre ord, risikoen i budsjettet er skyhøy, sannsynligheten for underskudd også i 2019 er stor. Da Høyre styrte hadde Moss en god kommuneøkonomi, med driftsresultat på mellom 2,7 og 3,9 prosent.

Ordfører Hanne Tollerud, nå er det vel på tide at du kommer på banen? Jeg opplever at det er stor uro over hvilke tiltak og kutt, som skal gjennomføres neste år. Det er nå flere spørsmål enn svar når det gjelder helsetilbud, barnevern, svømmehall, riksvei 19, kommuneøkonomi osv. Det har vært en rekke kommentarer og innspill om dette i avisene, men hittil har vi ikke sett noen kommentarer fra Arbeiderpartiet. Hvorfor vil dere ikke være en del av den offentlige debatten?

Hva mener Arbeiderpartiet er viktig å prioritere i neste års handlingsplaner og budsjett? Hvordan ønsker dere å styre kommunen i 2019? Vi borgere i Moss fortjener å vite hva vi kan forvente oss av neste års handlingsplan og budsjett. Får vi enda dårligere velferdstjenester og må vi betale enda mer i skatt?