Åpent brev til ordføreren vedrørende sykkel- og gangbro

Ber om svar: Kanalbroen og eventuell avlastningsbro, hva vil skje?

Ber om svar: Kanalbroen og eventuell avlastningsbro, hva vil skje? Foto:

Av
DEL

DebattI Bystyret 9 oktober stilte jeg grunngitt spørsmål til ordføreren om at jeg savnet planer for en ny sykkel-og gangbro over Kanalen. Jeg fikk et meget godt svar fra ordføreren. LATgruppen hadde lagt frem forslag for styringsgruppen om prioritering av dette tiltaket den 31. august i år.

Videre opplyste ordføreren om at Statens Vegvesen hadde mottatt en bestilling fra Østfold Fylkeskommune om å lage et forprosjekt for kryssing av Kanalen for gående og syklende. Prosjektet skal vurdere muligheten for å la gående og syklende benytte eksisterende bro sammenlignet eventuelt ny bro, midlertidig/permanent. Alternativene skal kostnadsberegnes. Rapporten skal være ferdig 1. januar 2019.

Så leser jeg i intervjuet Moss Avis har med prosjektleder for samarbeidsavtalen, Helen Øvrelid, at Statens Vegvesen skal ha en utredning om dette klar til sommeren.

Har orføreren fått nye opplysninger i saken? Trafikken fra/til Jeløy er ifølge Statens Vegvesen hovedårsaken til trafikkproblemene på Rv 19 og en forventer derforat en sak om ny sykkel/gangbro prioritert av nevnte instans. Ordførerens svar var oppmuntrende og jeg ble derfor meget overrasket over prosjektlederens svar i Moss Avis. Prosjektet ser ut til å være utsatt med minst et halvt år. Igjen en utsettelse? Kan ordføreren kaste lys over sake?.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags