Tiden står ikke stille Moss må være med i fremtiden

Kamp: – Områdereguleringen er en grovmasket regulering og det kreves videre detaljregulering før tiltak kan iverksettes. Gjennom det detaljreguleringsarbeidet vil Moss havn jobbe med ulike alternativer sett opp mot marked, trender, teknologiutvikling og økonomi, skriver ordfører Tage Pettersen.

Kamp: – Områdereguleringen er en grovmasket regulering og det kreves videre detaljregulering før tiltak kan iverksettes. Gjennom det detaljreguleringsarbeidet vil Moss havn jobbe med ulike alternativer sett opp mot marked, trender, teknologiutvikling og økonomi, skriver ordfører Tage Pettersen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Aktuell kommentar skrevet av Tage Pettersen (H), ordfører i Moss

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Debatten om utviklingen i og rundt Moss havn pågår for fullt for tiden. Den viser et engasjement i deler av befolkningen vi skal vite å sette pris på. Mye av debatten tar imidlertid utgangspunkt i argumenter som nødvendigvis ikke er helt korrekt. Flere kritiske røster sier at denne prosessen går for fort fram og ber politikerne om å utsette avgjørelsen knyttet til den nye områdereguleringen.

Bystyret sa første gang i februar 2013 ja til at det kunne startes en prosess med områderegulering. Fagutvalget startet opp dette arbeidet i november samme år. Ett år senere i november 2014 vedtok bystyret planprogrammet som har ligger til grunn for det senere arbeidet. I november 2015 la fagutvalget områdereguleringen ut på høring. Innen fristen 15. februar i år kom det 30 høringsinnspill.

Områdereguleringen ble lagt ut på ny høring i april og innen fristen nå i juni kom den inn 11 høringsinnspill. Dette sier meg at det har vært brukt god tid på denne prosessen. Det er sikret god forankring hos politikerne og alle interessenter har hatt god mulighet til å uttale seg.

Faktagrunnlaget som ligger på bordet gjennom flere hundre sider med utredninger og rapporter bør også være et godt grunnlag for å kunne konkludere. Og mange av dem som ber oss utsette saken har jo konkludert – men da imot.

I tillegg til en lang og omfattende prosess knyttet til områdereguleringen må vi heller ikke glemme prosessen som lå til grunn for den vedtatte sentrumsplanen. Her ble de overordnede føringene gitt fra et enstemmig bystyre. Der la bystyret til grunn at ferjeterminalen flyttes mot sør/øst og at jernbanestasjonen kommer litt sør for dagens stasjon. Begge planene frigir havnearealer i nord slik at vi kan realisere en god by- og knutepunktutvikling.

Områdereguleringen er en grovmasket regulering og det kreves videre detaljregulering før tiltak kan iverksettes. Gjennom det detaljreguleringsarbeidet vil Moss havn jobbe med ulike alternativer sett opp mot marked, trender, teknologiutvikling og økonomi. Dette vil være viktig input før de endelige valgene etter hvert tas.

Områdereguleringen gir ytre rammer og muligheter og sier at arealet til Moss havn reduseres fra 110 til 100 dekar. Dette skyldes at det settes av arealer til ny ferjeterminal og at det må avgis 50 dekar til naboene rundt. Derfor er jeg glad for at de fleste nå har sluttet å omtale dette som en ny stor havn. En utfylling på 85 dekar vil således i stor grad komme jernbanen og by- og knutepunktutviklingen til gode.

Vi ser at alle offentlige myndigheter som nå har uttalt seg til områdereguleringen er positive. Vi vet også at Moss havn er omtalt som en viktig stamnetthavn både i den gjeldende Nasjonale transportplan og i NTPen som etatene nå har lagt fram.

Saken om tildekking av inntil 400 dekar på havbunnen er en atskilt sak fra områdereguleringen. Godkjenningen her er det gitt tillatelse til en tid tilbake. Når det er sagt så vet jeg at havna nå jobber med å redusere denne tildekkingen til et minimum i forhold til hvilken størrelse det blir på det nye landarealet. I dag er havnas utgangspunkt at de kun skal tildekke i underkant av halvparten av det godkjente arealet.

Så er det beklagelig at vi har tatt imot masser som inneholdt plastfiber. Så fort vi ble klar over dette i begynnelsen av april avsluttet vi avtalen med Oslo vann og avløp. De massene som man fortsatt har en avtale på å ta imot fra Follotunnelen vet vi inneholder sprengtråd.

Jeg er veldig tydelig på at Moss havn må få på plass rutiner som fanger opp dette før de starter opp igjen en gang etter 15. september! Med bakgrunn i denne kunnskapen mener jeg politikerne er satt i stand til å treffe en kvalitativ god beslutning knyttet til områdereguleringen når bystyret behandler saken 20. juni. Samtidig er jeg veldig sikker på at vi i årene som kommer skal ha mange gode debatter om hvordan denne planen skal omsettes i utformingen av fremtidens nye bydel rundt den nye flotte jernbanestasjonen.

Områdereguleringen sikrer muligheten for å utvikle en kompakt, effektiv og miljøvennlig havn med jernbanetilknytning som betjener det lokale og regionale næringslivet. En god havn er av avgjørende betydning for næringslivet fra Wärtsile til store logistikkbedrifter som Unil i Våler. Og en god havn er den viktigste faktoren for at nye bedrifter ser på Mosseregionen som et godt sted å etablere seg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken