Om luftkvalitet og dieselforbud i mossetrafikken

Svevestøv: Stor trafikk skaper primært svevestøvutfordringer, og det er det som måles på Rådhusbroen. – Når igangsettes NO2- målinger i sentrum, undrer artikkelforfatteren i denne kronikken.

Svevestøv: Stor trafikk skaper primært svevestøvutfordringer, og det er det som måles på Rådhusbroen. – Når igangsettes NO2- målinger i sentrum, undrer artikkelforfatteren i denne kronikken. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Aktuell kommentar skrevet av Lars Brække, bypatriot

DEL

MeningerI disse dager gjennomfører Oslo kommune et djervt og sannsynligvis nødvendig forbud mot bruk av dieselbiler på sentrale veier og bygater for å ivareta Oslo-borgernes helse og velferd.

Dette inspirerer ordfører, varaordfører og leder av miljø- og samferdselsutvalget (MISA) til eventuelt å vurdere lignende tiltak i Moss, hvor 25.000 biler daglig passerer Rådhusbrua inkludert 5.000 biler som kjører til/fra Bastøfergene.

Ordføreren sier til Moss Avis at man vet fra målingene ved Kransen, Moss sentrum at det primært er svevestøvet (måles med verdier PM 10 og PM 2,5) som er utfordringen, men sammen med leder av MISA Sindre W. Mork uttrykker han at man vil se på utfordringene i Moss når man kjenner til resultatet av målingene i Oslo under forbudet mot bruk av dieselbiler.

Miljøvernsjef Knut Bjørndalen bekrefter at man i Moss ikke har et varslingssystem slik som i Oslo og en del andre byer har, hvor man får prognoser for luftforurensningen de neste dagene, i samme artikkel bekrefter rådmannen sin anbefaling om at det ikke er grunnlag for å gjøre noe annet enn å bestille vasking og feiing av veiene når verdiene er røde.

Man viser også til en rapport fra COWI som fastslår at utfordringen i Moss primært er svevestøv og ikke NO2 slik det er i mange byer.

Med fokus på sentrale miljøspørsmål i Moss, har jeg i store deler av 2016 daglig klikket meg inn på hjemmesiden til NILU, Norsk institutt for luftforskning, og gått inn på målestasjonen ved Kransen for å bli oppdatert på den lokale situasjonen i sentrum. På www.luftkvalitet.no ligger løpende måleresultater fra Moss og 23 andre byer i Norge.

Jeg har notert meg at det sjelden har vært nivåer betegnet som røde varsler her i Moss, og at disse har vært av kortsiktig karakter.

I denne sammenheng har jeg vært i den tro at vi Moss, med tungtrafikken fra Bastøfergene, godstransport fra Rockwool og Moss havn samt mer enn 20.000 personbiler som passerer målestasjonen ved Kransen, også har hatt målinger av NO2 (også kalt NOx) og svevestøv (måles med to verdier som beskriver størrelsen på partiklene).

Men i forleden ble jeg av en miljøbevisst og engasjert mossing gjort oppmerksom på at måleresultatene ved Kransen bare omfatter svevestøv (PM 10 og PM 2,5).

Ved en gjennomgang av samtlige 51 målestasjoner som ligger ute på NILUs hjemmeside, får jeg bekreftet at 42 av disse måler utslipp av NO2 (unntak er bl.a. målestasjon i Sofienbergparken i Oslo og Sør-Varanger); i Fredrikstad og Sarpsborg måles daglig utslipp av NO2 og begge kriterier for svevestøv.

Fra nevnte hjemmeside har jeg hentet følgende beskrivelser av opphav og årsak til NO2 og svevestøv: De viktigste kildene til luftforurensning er utslipp fra veitrafikk, boligoppvarming (inkl. vedfyring) og industri, samt utslipp fra skip i havn.

De viktigste kildene til svevestøv er forbundet med veitrafikk, vedfyring og industri, og for NO2 (og NO) er det primært eksosutslipp fra veitrafikk (primært dieselkjøretøy) og i noen grad også utslipp fra industri og skipstrafikk.

Med utgangspunkt i en passering av mer enn 25.000 kjøretøy som daglig passerer målestasjonen i Kransen i Moss, er det mer enn vanskelig å forstå hvorfor man ikke måler, eventuelt ikke presenterer, resultater av utslipp av NO2 i bysentrum.

Ordfører, varaordfører og leder av MISA understreker behovet for å se nærmere på helsefarlige utslipp når man kjenner resultatene fra Oslos dieselforbud.

Men hvordan kan man gjennomføre tiltak når man ikke har målinger om utslipp av NO2 som beslutningsunderlag? Og hvordan kom konsulentselskapet COWI fram til at utfordringen i Moss primært er svevestøv og ikke NO2, vel vitende om den omfattende trafikken av tungtransport fra ferjer, havn og industri samt trafikken til/fra Jeløy?

Med eget fokus på miljøutfordringene i Moss, sitter jeg ikke igjen med en god følelse når jeg nå er blitt gjort kjent med at resultatene fra NILUs hjemmeside ikke inkluderer målinger av NO2 fra veitrafikken ved Kransen.

Jeg vil rette dette spørsmålet til byens ordfører, varaordfører, leder av MISA-utvalget og byens miljøvernsjef: Når igangsettes målinger av NO2-utslipp fra veitrafikken i Moss sentrum og på hvilken måte blir vi som innbyggere gjort kjent med resultatene?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags