Har vi ikke lenger interkommunalt samarbeid?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATTDet er lenge siden jeg har hørt eller lest noe om mosseregionens interkommunale samarbeid. Naturlig nok er oppmerksomheten mest fokusert på det som nå skjer mellom Moss og Rygge. Men hva med Råde og Våler som vi også definerer som en del av mosseregionen?

Jeg antar at vi nettopp nå burde hatt en aktiv møtefrekvens når vi tenker på det tradisjonelle samarbeidet mellom Moss, Rygge Råde og Våler og det historiske som skjer 1. januar 2020. Som alle kjenner til vil vi fra den datoen gå inn i en ny epoke der «nye» Moss oppstår og blir en by på nesten 50 000 innbyggere. Jeg regner med at den nye kommunen vil komme ut som noe annet enn gamle Moss. Blant annet er kråka avlivet, kommunestyret nedlagt og byens nye kommunestyre oppstått med mange nye politikere. Kanskje også nye politiske partier? Jeg tar for gitt at både Råde og Våler fortsatt vil ha behov for det samarbeidet som er opparbeidet i mosseregionen gjennom mange år. Ser vi tilbake til det analysearbeidet som ble gjort i forbindelse med debatten om kommunesammenslåinger kom det klart fram at både Råde, men spesielt Våler er avhengig av samarbeid med Moss.

Jeg har tidligere etterlyst informasjon om hva som vil skje med samarbeidet over kommunegrensene etter at Moss virkelig blir storebror i regionen. Intensjonsavtalen, «bibelen» for sammensmeltingen av Moss og Rygge, ble undertegnet av forhandlingsutvalgets medlemmer 20.april 2016. I pkt. 4.2.5. om «Interkommunale tjenester» heter det at interkommunale selskaper og interkommunalt samarbeid fra 1. januar 2020 skal organiseres innenfor den nye kommunen og underlegges folkevalgt styring. Det heter videre at øvrige kommuner skal tilbys «å kunne kjøpe tjenestene». Det heter til slutt at alle andre avtaler skal «revideres eller avvikles».

For å få mer informasjon begynte jeg å lete på kommunenes hjemmesider for å finne ut mer om hva som har skjedd med det interkommunale samarbeidet etter at det ble klart at Rygge og Moss blir en kommune fra 1. januar 2020. På hjemmesidene til Moss, Rygge og Råde var det ikke ett ord om interkommunalt samarbeid. På hjemmesiden til Våler kom jeg over en link til «Regionrådet for Mosseregionen». Der kunne jeg lese at regionrådet er «et samarbeidsorgan for kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler». Formålet er «å utvikle regionen til beste for innbyggerne og de samarbeidende kommuner. Samarbeidet er basert på konsensus medlemmene i mellom». På Vålers hjemmeside fant jeg en aktuell informasjon: «Fra 1.1.2018 overtas ledervervet for regionrådet fra Moss til Våler kommune». På samme side var det trykket et referat fra et dialogmøte om fylkesplan for Østfold. Møtet var gjennomført 30. november 2017. Mer informasjon var ikke å finne. Da regner jeg med att det ikke har vært avholdt møter i Regionrådet siden 2017!

Jeg synes det er overraskende at det ikke er møter i Regionrådet. I disse tider med usikkerhet knyttet til hva som kommer til å skje med alt interkommunalt samarbeid skjønner ikke jeg hvorfor regionrådet ikke brukes. Hva har skjedd? Rett nok heter det at samarbeidet er basert på konsensus. Innebærer det at det er en eller flere kommuner som ikke ønsker å bruke Regionrådet? I så fall bør det komme offentligheten for øre. Jeg håper at alle erkjenner at kommunene rundt Vansjø fortsatt vil være avhengig av hverandre også etter 1. januar 2020.

Dersom Moss iverksetter det som er nedfelt i Intensjonsavtalen, kan det skape problemer for Råde og Våler. I MOVAR, der også Vestby deltar, vil Moss fra 1. januar 2020 sitte med flertall i det øverste organet, representantskapet. I dag er fordelingen på representanter Moss seks, Rygge tre, Vestby tre, Våler to og Råde to. Fra 2020 vil da Moss ha ni mens de øvrige kommuner vil ha syv representanter.

Slik kan det ikke fortsette, og intensjonen er nok heller ikke at det skal fortsette på denne måten. Imidlertid har vi foreløpig ikke hørt noe om hva framtiden blir for MOVAR. Vil Moss/Rygge sørge for at MOVAR blir en del av Moss kommune, eller vil bedriften fortsette som et interkommunalt selskap med en ny fordeling på representanter for hindre at en kommune skal sitte med styringsflertallet?

MOVAR er et så sentralt og viktig selskap for alle de deltakende kommuner at jeg håper det så snart som mulig kommer signaler om hva de fem kommunene tenker om selskapet etter 1. januar 2020. Det samme må gjelde for alle de andre interkommunale bindingene som finnes mellom kommunene rundt Vansjø. I forbindelse med debatten og forhandlingene om kommunereformen i 2013/ 2014 konkluderte alle analyser med at både Våler og Råde er tett knyttet til og avhengig av samarbeid med Rygge og Moss. Er det skjedd noen avklaringer i disse spørsmålene før Rygge og Moss blir en kommune? Skulle tro at Regionrådet er rette plass for slike spørsmål. Men da må det ha møter.

LES OGSÅ:

10-åringene Mona Lisa, Maja og vennene deres plukket så mye søppel at de måtte tilkalle Movar

Har funnet ny tomt: Vil bygge ett av Europas mest avanserte avfallsmottak

Slik blir renovasjonsordningen i nye Moss

Gigantinvestering skal sørge for enorme utslippskutt for Rockwool

– Måkes det ikke, tømmes det ikke

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags