Vi trenger et sterkt partnerskap med næringslivet

Jeg er uvant med dating – ansikt til ansikt med kommende partnere

Jeg er uvant med dating – ansikt til ansikt med kommende partnere Foto:

Av
DEL

DEBATTI motsetning til senterpartiets ordførerkandidat i nye Moss, takket jeg ja til politisk verksted og speeddate med bedrifter i Moss nå før sommeren. Jeg sier ikke nei når noen inviterer til date. På samlingen fikk vi innblikk i hva en del av våre bedrifter jobber med og hvilke utfordringer de står i – omstilling, krevende beredskapsarbeid og utfordrende konkurranseforhold for å nevne noe.
 

I Rygge kommune har vi i flere år nå blitt reddet av den økte skatteinngangen. Ofte glemmer vi at det er bedriftene og de ansette der, og ikke nødvendigvis kommunens økonomisjef eller staten, vi skal takke for det. Ekstraskatten kommer så å si rett inn på kommunens konto, og gir oss mulighet til å gi bedre tjenester til innbyggerne. Vi kunne gi fattige familier en håndsrekning gjennom at de som får sosialhjelp kunne beholde barnetrygden, vi kunne gi penger til nytt klubbhus på Ekholt og sikre Fontenehuset en grei støtte.
 

NHO presenterte på møtet et ordførerløfte, som sier noe om hva vi som ordførerkandidater vil arbeide for. Vi politikere er jo ikke fremmede for å gi løfter. Tidligere i vår ga vi Rygge Bondelag et sterkt løfte om å bevare dyrka mark og hindre nedbygging av matjorda. Møtet med NHO var kjærkomment for en politiker som de siste årene for det meste har vært opptatt av å bruke kommunens inntekter.
Det er faktisk lett å bli sittende i en "kommunal boble" med fokus på å bruke penger, uten tanke på hvor disse pengene kommer fra. Pengene kommer jo som rammeoverføringer, inntekstutjevninger, avgifter og skatteinntekter. Ekstra skatteinntekter fra ansatte og bedrifter i gode tider, gir oss mulighet for å spe på de kommunale tjenestene der det er behov.
 

I Moss har vi små og store bedrifter som er utsatt for internasjonal konkurranse, nye reguleringskrav, utslippskrav og omstilling for det grønne skiftet. Det er viktig at vi ser hva bedriftene står i og mange av disse utfordringene kan vi som kommune avhjelpe. Vi kan gi tilgang til næringsarealer, forbedre beredskapsplaner, sikre god infrastruktur og bidra til et konkurransedyktig og forutsigbart nivå på kommunale avgifter. Vi har f.eks. en plastfabrikant som står i ekstra store utfordringer. Disse sysselsetter 120 personer og representerer gode skattebetalere for kommunen. Selvsagt skal vi politikere kjenne utfordringene de står i og gjøre det vi kan for at ansatte der fortsatt kan gå på jobb.
Bedriftene ønsker et samarbeid med kommunen om å tilby gode tjenester til innbyggere gjennom innovasjon og utvikling av teknologi. Vi er avhengige av gode teknologimiljøer og et godt samarbeid på alle områder for å sikre oss gode og effektive løsninger.Så er det jo positivt å høre hvordan bedriftene jobber mot arbeidslivskriminalitet, for grønne anskaffelser og satsningen på lærlinger. På noen områder er de kommet lenger enn kommunen og vi har mulighet til å lære.
 

Alt i alt et godt møte. Jeg er uvant med dating – ansikt til ansikt med kommende partnere. Men rammene var gode, tonen var fin og vi ble enig om å treffes igjen.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags