Slik kan vi stoppe insektsdøden

Av
DEL

MeningerVerdens insekter utryddes i en rasende fart. En forskningsrapport lansert forrige uke og omtalt i medier verden over har fått mange til å grøsse. Den viser at dersom vi fortsetter utryddingen i samme tempo som nå, kan alle insekter være borte om 100 år.

Insektene er naturens tannhjul. De er mat for dyr og fugler, som igjen er mat for mennesker. De pollinerer og bestøver frukttrærne våre. Uten insekter, ingen epler. Forsvinner insektene, forsvinner til slutt menneskene. Så enkelt, så skremmende.

For tretti år siden klarte verdenssamfunnet å redde ozonlaget, de siste årene har miljøkampen dreid seg om klimatrusselen. Men insektdøden kan bli minst like dramatisk for vår eksistens. Nå trenger vi en mobilisering for å redde insektene! Det er en stor oppgave, og vi som lokalpolitikere har et ansvar for å gjøre det som kan gjøres i Vestby. Her skisserer vi ti effektive tiltak som vi håper vi får med oss resten av kommunestyret på!

Vi må:

Sørge for at grøntområder med mangfoldig vegetasjon prioriteres i de store utbyggingsprosjektene vi står overfor i Vestby.

Stille krav om grønne tak og/eller vegger med insektvennlige planter på Kulturkvartalet og nye, store næringsbygg.

Erstatte deler av de kommunale plenarealene i Vestby, Hvitsten og Son med insektvennlige blomsterenger.

Motvirke bruk av sprøytemidler, også utenfor kommunens eiendom.

Kreve at all ny beplantning i kommunal regi skal være humle- og insektvennlig.

Motivere privatpersoner, bønder og grunneiere til å ta vare på biologisk mangfold og ha insektvennlige planter på privat grunn.

Plante enda flere frukttrær, bærbusker og andre nyttevekster som insektene kan pollinere.

Beholde flest mulig områder med uberørt natur i den nye kommuneplanen. Vill natur er bedre enn park for insektene.

Gi opplæring i insektvennlig kantslått og vedlikehold av grøntarealer til de som jobber med dette i kommunen.

Bli en insektvennlig kommune, og bli et forbilde for andre ved å gjennomføre punktene over.

Dersom vi klarer å få til dette vil vi ta vare på insektene, sparer penger på vedlikehold og få en grønnere, livligere og mer spennende kommune. En vinn-vinn for insektene, naturen og Vestbys innbyggere!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags