Kritisk til vindkraftplaner

Overalt, men ikke i Norge: Vindkraften utnyttes i stor grad i mange land, bildet er tatt syd i Sverige. foto: Espen vinje

Overalt, men ikke i Norge: Vindkraften utnyttes i stor grad i mange land, bildet er tatt syd i Sverige. foto: Espen vinje Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKVerden står i dag overfor to store utfordringer; tap av naturmangfold og menneskeskapte klimaendringer. Løsningene på disse to problemene står til dels i strid med hverandre. I den sammenheng vil vi minne om Albert Einsteins ord: «Alt har forandret seg, bare ikke vår tenkning. Vi kan ikke løse problemer som oppstår med den samme tenkningen som skapte dem.» Mer passende spissformulering kan vi ikke finne når NVE nå legger frem sitt arbeid med en nasjonale plan for vindkraft. Her legges det opp til å bygge ned våre rester av urørt og stille natur for å forsyne Europa med noen promille fornybar kraft. NVEs plan er nettopp et forsøk på å løse et klimaproblem på en måte som skaper nye problemer.

Det presenterte kartet for mulige områder i Østfold kan knapt sees som et seriøst førsteutkast. Vi er tilbøyelige til å hevde at kartet og høringen virker som et taktisk spill for å gi inntrykk av demokratisk medvirkning. Samt ved å peke på helt håpløst kontroversielle områder så kan man redusere resultatet til et «kompromiss» som i utgangspunktet ville være helt forkastelig. Noen eksempler som viser dette er:

Innenfor området finner vi flere befolkningssentra. Bl.a. ligger kommunesentrene Rakkestad, Skiptvet, Aremark og tettstedene Degernes, Svinndal samt deler av Sarpsborg by innenfor.

Størstedelen av Fjella-området i Østfold ligger innenfor. Det var med henvisning til disse områdenes store naturverdier at NVE avslo søknaden fra Havgul / Kjølen. Innenfor Fjella ligger også det omsøkte vindindustriområdet Elgåsen som E. ON fikk avslag på, med samme begrunnelse.

Naturreservater over 3 km2 er ment å skånes for vindkraft. Likevel ligger 2 av fylkets 4 største naturreservater på henholdsvis på 17 og 13 km2 innenfor området.

Tre områder, som Østfold fylkeskommune har vurdert som egnede områder for vindkraft, har havnet utenfor analyseområdet.

Østfolds eneste vindkraftindustriområde har havnet utenfor analyseområdet.

Størstedelen av Haldenvassdraget ligger innenfor analyseområdet. Haldenvassdraget representerer én av to kanalsystemer i Norge som er underlagt Rikspolitiske retningslinjer (RPR) i plansaker, og vassdraget med landskapet rundt er av Riksantikvaren vurdert som et Kulturhistoriske landskap (KULA).

Vi kunne gjort listen lenger med flere eksempler. NVEs grovkart over mulige områdene for vindkraft viser en mangel på respekt for lokale prosesser i fylkeskommune og kommuner som allerede har utpekt områder som egner seg, og ikke minst mangel på respekt for folks tid ved å presentere et så uferdig utkast.

Det er også alvorlig at et offentlig kart over egnede områder for vindkraft vil berøre svært mange mennesker som må leve med trusselen om å få et støyende, blinkende og arealødeleggende vindindustriområde nær der de bor. Det er vel dokumentert at folk opplever kraftig redusert livskvalitet der disse bygges.

Til slutt vil vi påpeke noe som er viktig at løftes høyere i debatten; Det er stor uenighet blant fagfolk om en storstilt utbygging av vindkraft i Norge bidrar til å redusere utslippet av klimagasser. Det er imidlertid faglig enighet om at satsing på energiøkonomisering vil være den billigste, mest natur- og miljøvennlige og mest bærekraftige metode for å framskaffe mye fornybar kraft. Vi frykter at NVEs kart vil åpne for den største naturødeleggelsen vi har sett i Norge, med marginal klimaeffekt, svært få lokale arbeidsplasser, og utenlandske eiere som nesten ikke kommer til å legge igjen skattepenger i Norge. For lokalmiljøet er det vanskelig å finne noen oppsider med unntak for lommeboka til en håndfull grunneiere.

Naturvernforbundet i Østfolds viktigste oppgave er verne om natur og miljø. Vi vil alltid prioritere arbeid mot unødvendig og uvettig nedbygging og ødeleggelse av natur. Vi ber derfor politikere nå våkne i forhold til hva som holder på å skje.

Vi vil foreslå at NVE speilvender kartet og heller avgrenser de arealer som ikke er egnet for vindkraftutbygging i Norge. Et slikt kart kan enklere utvides etter hvert som ny kunnskap tilkommer og nye regionale planer legges.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags