Høyre er også er miljøparti

Mindre ut: Eksos er en utfordring i bilsamfunnet.

Mindre ut: Eksos er en utfordring i bilsamfunnet.

Av
DEL

LeserbrevFlere partier har miljø og klima som sentrale saker de vil kjempe for.

For Høyre er dette også meget viktig.

Vi ønsker ren luft å puste inn og vil derfor at forurensning så langt mulig hindres. I Moss gjelder det særlig uheldig utslipp fra biler og svevestøv. Vil vil også ha minst mulig forurensning til vann og naturen forøvrig.

Klimakrise er sterkt fokusert i media. I verden oppleves kraftige orkaner, tyfoner, unaturlige store regnskyll, jordskred og oversvømmelser. Økt temperatur, smeltende isbreer og vansker for matproduksjon i den store verden fokuseres. Noen fornekter truende klimakrise og mener dette bare er naturlige svingninger. Klimakrisefornekterne blir færre og de mange som engasjerer seg for å motvirke klimakrise øker.

Skulle man være i tvil anbefaler jeg programmet Folkeopplysningen - Klimakrisa i NRK hvor Andres Wahl lar klimaskeptikerne slippe til og ettergår alle deres påstander for å sjekke om de har noe for seg. Konklusjonen er klar: Klimakrise må tas på alvor. Det gjør Høyre! Vi skal bevare denne kloden som god å bo på for våre etterkommere!

Klimakrise er et globalt problem som må angripes gjennom internasjonale avtaler. Her er Norge et foregangsland som også vår statsminister er sterkt engasjert i. Det hjelper lite med tiltak i Norge og enda mindre i Moss hvis ikke alle land i verden bidrar. Tiltak i Norge alene vil her bli som en dråpe i havet uten merkbar effekt på klimaet og været.

I Norge kan vi med videre utvikling av teknologi bidra til å løse de utfordringene vi står overfor og som hele verden kan benytte. Vi kan bidra både med å styrke teknologimiljøene i Norge og å gå foran med å innføre løsninger som for eksempel vår elbilpolitikk. Eksempelvis vil tilrettelegging for elbiler og elbåter redusere utslipp og dermed gi mindre forurensning. Dette er politikk som virker, og dette er politikk vi i Høyre er opptatt av. I Norge og Moss må vi som alle andre i verden bidra til å motvirke klimakrise.

Samtidig som vi Høyre tar miljøutfordringene på alvor, er ikke det ensbetydende med at miljøhensyn skal trumfe gjennom i en hver sak. Det er mange hensyn å ta når prioriteringer skal gjøres og politiske beslutninger treffes. Miljøhensyn skal vektes tungt, særlig der det har betydelig effekt. Men det er også viktig å være realistiske og løse de forskjellige utfordringene vi står overfor lokalt og nasjonalt.

I disse dager legges brosjyren «Moss og VI» i alle postkasser i Moss og Rygge. Her fokuseres det godt på lokale miljøtiltak.

Vår by skal også være en by det er godt å bo og leve for dem som ikke kan løpe, sykle eller gå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags