Neste års budsjettforslag: Kommunen og velferdstilbudet

Av
DEL

DEBATT Regjeringen presenterte nylig neste års budsjettforslag for norske kommuner og fylker i den såkalte Kommuneproposisjonen. Forslaget viser en regjering som prioriterer kommunene også i vanskelige tider, og er åpen for at det må justeres underveis.

I en tid der vi alle opplever en viss usikkerhet rundt når vi kan komme tilbake til en mer normal situasjon, er vi helt avhengige av at kommunene opprettholder og videreutvikler velferdstilbudet med gode innbyggertjenester.

Regjeringen har allerede bevilget 6,5 milliarder kroner til kommunesektoren, og nå vil regjeringen øke dette ytterligere. Kommunenes frie inntekter foreslås økt med mer enn to milliarder. Det betyr en økning på nesten 35 milliarder kroner siden Høyre kom i regjering i 2013.

Norge opplever nå en av de største økonomiske nedturene siden 1930-tallet. Smitteverntiltakene og oljeprisfallet får store konsekvenser for norsk økonomi og berører alle næringer, sektorer og kommuner over hele landet. I skrivende stund vet vi ikke hva de endelige kostnadene for koronakrisen blir. Regjeringen oppretter derfor sammen med KS en arbeidsgruppe som skal kartlegge de økonomiske konsekvensene koronakrisen får for kommuneøkonomien. Denne skal vurdere ytterligere tiltak og levere flere delrapporter før endelig rapport våren 2021. Dette for å sikre at treffsikre tiltak.

I krisen vi nå står i, blir vi alle satt på prøve; som lokalsamfunn, nasjon og som enkeltmennesker. Vi må alle bidra. Det gjelder også kommunene ved at de nå prioriterer kritisk viktige innbyggertjenester, og sørger for at flest mulig har en jobb å gå til. Kommunene trenger samtidig støtte til å bære følgene av smitteverntiltakene, og de trenger midler til å fortsette innsatsen. Derfor foreslår regjeringen en økning til kommunesektoren på 2,1 milliarder kroner til videre håndtering av koronasituasjonen.

Kommunene må også sørge for å ta vare på sine private og ideelle aktører. Sammen med de kommunale bidrar de med viktige tjenester til innbyggerne. Regjeringen legger til rette for at kommunene kan kompensere også disse for ekstrakostnadene de har hatt, og forventer mest mulig lik behandling av de ulike aktørene.

Forslaget til nytt kommunebudsjett viser at regjeringen stiller opp for kommunene. Vi er fortsatt i en krise vi ikke helt vet konsekvensen av. Kommunene har svært ulike utfordringer.

Denne tiden har krevd mye av de fleste og vil fortsatt gjøre det. Men sammen skal vi ta hverdagen trygt tilbake!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken