Gå til sidens hovedinnhold

Tapt valgfrihet og ekstraregning

Artikkelen er over 4 år gammel

Debattinnlegg signert Dag Ekelberg, direktør for næringspolitikk, NHO Service og Handel.

DEBATT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De fleste er enige om at valgfrihet er et gode og en verdi i seg selv. For fire år siden ga Moss brukerne av hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand) valgfrihet.

Med innføringen av fritt brukervalg ga kommunen brukerne mulighet til å velge mellom flere godkjente profesjonelle tjenesteleverandører som kunne utføre disse tjenestene på vegne av kommunen. Valgfriheten ga også mulighet til å velge bort det man ikke synes fungerer godt nok.

Brukeren er i sentrum og får en helt annen myndighet enn når man er prisgitt én leverandør.

Fire selskaper konkurrerer om brukernes tillit i Moss. I tillegg leveres tjenestene i kommunal egenregi. Mer enn 200 brukere velger i dag hjemmebaserte tjenester fra de fire private selskapene.

Kommunens egne brukerundersøkelser viser at tilfredsheten med tjenester levert av private leverandører innen helse og omsorg i Moss er bra – på samme nivå eller marginalt bedre enn hos dem som mottar tjenester fra kommunale virksomheter.

En typisk følge av samarbeidet med private tjenesteleverandører er systematisk måling av kvaliteten på tjenestene. Det er en sammenheng vi ser i alle kommuner som konkurranseutsetter tjenester. Kunnskap om hvordan brukerne opplever tjenestene er selvsagt grunnleggende for å vite hva som bør forbedres.

Allikevel ønsker partiene som har flertall (AP, MDG, SV og Rødt) nå å avskaffe brukernes rett til å velge.

Flertallet vil også rekommunalisere Orkerød sykehjem og Skoggata Bo- og Servicesenter. Det er synd at ideologisk fundert skepsis mot privat sektor rammer brukerne av tjenestene. I tillegg får Moss, i følge kommunens foreløpige beregninger i rådmannens saksutredning, en merkostnad med helårseffekt på 12,6 millioner kroner. Politikken har en pris.

Kommentarer til denne saken