Norge må fortsatt være et energiland

Av
DEL

DEBATT Bente Bakke er 2. nestleder i Besteforeldrenes Klimaaksjon. Hennes innlegg datert 1. juli er sur reaksjon på tidligere innlegg fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum: Han takker olje-arbeiderne for deres store innsats, som har gjort Norge til et virkelig rikt land, så vi har råd til å takle Koronakrisen med temmelig dyre tiltak.

Helt siden sent i 60-åra har det vært mye leting etter olje i norsk sokkel, og det er funnet veldig mye naturgass. Vi har valgt bort gasskraft, og eksporterer storparten av gassen i et antall store rørledninger sørover: Den lengste starter på Åsgardfeltet vest for grensen mellom Nordland og Trøndelag, og går via gassbehandlingsanlegg på Kårstø ved Haugesund til Tyskland. (Gasskraftverket som ble bygd på Kårstø er nå demontert, fordi prøvedrift viste at det er mer lønnsomt å eksportere gass til Tyskland enn å produsere gasskraft her.)

Storbritannia har lagt om kraftproduksjonen fra mye kullkraft til mye gasskraft, og reduserte med det CO2-utslippene 40% fra 1995 til 2017! Dette var mulig med import av mye norsk gass, i tillegg til stor egen utvinning. Tyskland har bare et hjørne av sokkelen i Nordsjøen, og er avhengig av stor gassimport fra både Russland og Norge, for å kunne produsere gasskraft som monner, og redusere produksjonen av kullkraft og CO2-utslippene tilsvarende: Dermed ble utslippsreduksjonen fra 1995 til 2017 bare ca. 25% der.

De som leter etter olje holdes borte fra de rike fiskebankene ved Lofoten og Vesterålen; men de er mange år siden de slapp til på Tromsøflaket nordvest for fiskerbyen Hammerfest i Finnmark. Der har de funnet olje- og gassfeltet Snøhvit, et lite oljefelt som kalles Goliat, og flere store gassfelt sør for Snøhvit. For å komme i gang med oljeutvinning på Snøhvitfeltet, ble det valgt ilandføring av gassen til LNG-anlegg på Melkøya like ved Hammerfest, og transport av flytende naturgass i spesialskip til land sør i Europa. Slik håndtering av naturgass krever noe energi, så det er betydelige CO2 utslipp på Melkøya og fra disse skipene.

Tyskerne vil trenge naturgass også fra feltene sør for Snøhvit, for å kunne «fase ut» både kjernekraft og kullkraft. Bør det da bygges flere og større LNG-anlegg enn det som er på Melkøya, eller bør det legges grov gassrørledning fra Tromsøflaket til Tyskland? Slik rør-ledning kan legges inn gjennom Lyngenfjorden, opp gjennom Skibotndalen, langs grensen mellom Finland og Sverige, og i Østersjøen videre til Tyskland.

Gass fra Tromsøflaket til Tyskland blir «langreist»; men ikke så «langreist» som gass fra aktuelle russiske gassfelt, som Stockmann langt øst i Barentshavet, og Yamal-halvøya enda lengre øst! Norge må altså fortsette som energiland med stor utvinning og eksport av naturgass, for at Europa skal kunne fullføre omleggingen bort fra kullkraft innen rimelig tid!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags