Hva skal vi med partiet Ny Kurs?

Komplekst: – Flertallskameratene vil hevde at det i de store stridssakene i Moss, har informasjonen vært god og grundig. Det blir hevdet at dersom folk ikke får med seg informasjonen må de ta ansvaret for dette selv. Dette er en ansvarsfraskrivelse fra flertallets side, skriver Trond Martinsen. Bildet er hentet fra Moss havn der jernbane og havnetrafikk gir lokalsamfunnet utfordringer, foto: terje holm

Komplekst: – Flertallskameratene vil hevde at det i de store stridssakene i Moss, har informasjonen vært god og grundig. Det blir hevdet at dersom folk ikke får med seg informasjonen må de ta ansvaret for dette selv. Dette er en ansvarsfraskrivelse fra flertallets side, skriver Trond Martinsen. Bildet er hentet fra Moss havn der jernbane og havnetrafikk gir lokalsamfunnet utfordringer, foto: terje holm

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Kronikk signert Trond Martinsen, leder i Ny Kurs

DEL

KronikkSpør man ledende politikere i Moss og Rygge er svaret at dette partiet er helt unødvendig.

Det trengs ikke noe nytt parti. Demokratiene lever i beste velgående og det er ikke behov for ytterligere et lite parti i våre kommuner eller vår nye storkommune når den tid kommer.

Situasjonen i Moss er at Høyre og Arbeiderpartiet har 27 av 39 representanter i bystyret eller ca. 65 %.

Legger vi sammen valgresultatet i Moss og Rygge ved kommunevalget i 2015 vil forholdet være omtrent det samme.

I alle de store sakene ser vi at dette flertallet finner sammen og sånn sett sørger for stø kurs. Spørsmålet er om kursen er bærekraftig og til beste for byen og innbyggerne på lang sikt.

Fra flertallskameratene i Arbeiderpartiet og Høyre får vi høre: Flertallet bestemmer. De kunne like gjerne lagt til: og flertallet det er oss.

Jeg har ved flere anledninger tidligere påpekt det åpenbare i at flertallet også har et ansvar for mindretallet.

Grunnlaget for å si dette ligger i demokratiets verdigrunnlag.

For at et demokrati skal kunne fungere etter forutsetningene er vi avhengig av prosesser som er transparente. Befolkningen må informeres slik at de kan ha reel mulighet for å øve sin innflytelse på sakene og prosessene. Det er dette som er verdigrunnlaget for et demokrati.

Demokratiet må for å kunne fungere også benytte seg av flertallsbeslutninger. Dette er et virkemiddel. Et viktig virkemiddel, men det er ingen verdi.

Flertallskameratene vil hevde at det i de store stridssakene i Moss, har informasjonen vært god og grundig. Det blir hevdet at dersom folk ikke får med seg informasjonen må de ta ansvaret for dette selv. Dette er en ansvarsfraskrivelse fra flertallets side. Det vil alltid være flertallets ansvar å legge opp til prosesser som sørger for at informasjonen blir lett tilgjengelig og at prosessene inviterer folk til å være med å dele sine meninger.

Med den store motstanden mot planene for jernbane, havn og Rv19, vi ser i byen vår, er det all grunn til å hevde at flertallet ikke har utført sin informasjonsplikt og lagt til rette for transparente prosesser godt nok.

Det er ikke slik at flertallet skal la mindretallet bestemme, men det er slik at flertallet skal la mindretallet få komme til ordet og at de skal sørge for at saker blir bredest mulig vurdert og at alternativer blir utredet, slik at man har best mulige forutsetninger for å fatte riktige beslutninger når den tid kommer.

Det finnes nok av dokumentasjon på at dette ikke har skjedd hverken i de respektive partiers interne behandlinger eller i de kommunalpolitiske prosesser.

Hverken Ordfører Tollerud eller Gruppeleder Runblad kjenner seg igjen i kritikken.

Jeg inviterer med dette de to til et møte for gjennomgang av sakene. Det være seg område reguleringen av havna, om prosessen for valg av trase for jernbanen, om opprettelse av Sjøsiden AS, om Rv19 og kommunikasjon med Statensvegvesen, om behandling av forslag til å kunne møte beboere i randsonen, om bruk av regelrytteri for å hindre behandling av interpellasjoner og forslag til vedtak i forbindelse med disse.

Vi kan vise dere punkt for punkt hvordan prosessene blir svekket demokratisk, og ved det muligheten for å vedta de virkelige gode løsningene.

Konkret invitasjon til et slikt møte vil bli sendt dere med det første. Vår rettesnor er åpenhet og redelighet. Invitasjonen blir derfor åpen, det samme blir møtet.

Hvem som helst som har interesse skal kunne følge våre prosesser og diskusjoner.

NY KURS er et parti som ikke er bundet av sentrale føringer. Vi eksisterer kun i Moss og Rygge. Dette betyr at vi kan bygge vår politikk på sunn fornuft, uten noen form for ideologiske føringer. Dette vil i seg selv også være viktig i forhold til det demokratiet vi skal bestrebe oss på å ha.

Dersom Arbeiderpartiet og Høyre er innstilt på å arbeide for å finne de beste løsningene for byen og befolkningen, ser vi frem til samarbeid. Konstruktivt samarbeid slik at vi i felleskap skal kunne finne frem til de gode bærekraftige løsningene.

Vi ser frem til et forhåpentligvis konstruktivt møte der vi kan rede grunnen for hvordan de de demokratiske prosessene kan få reelt demokratisk innhold i fremtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags