– Derfor ble det «Ny Kurs» på meg

OVERGANG: At Arild Svenson meldte seg ut av Fremskrittspartiet og inn i Ny Kurs har vært den største nyheten i lokalpolitikken så langt i år.

OVERGANG: At Arild Svenson meldte seg ut av Fremskrittspartiet og inn i Ny Kurs har vært den største nyheten i lokalpolitikken så langt i år. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

KronikkDet er fremsatt resonnement om min utmelding fra FrP og innmelding i Ny Kurs som jeg finner nødvendig å kommentere.

1. januar 2018 hadde jeg møte med leder av Moss FrP hvor jeg varslet at jeg påfølgende dag ville melde meg ut a FrP og inn i Ny Kurs. Jeg redegjorde for at dette var en avgjørelse som hadde kommet etter grundig vurdering av flere forhold, samt at det hadde vært en modningsprosess, med utmelding fra FrP som resultat. Forut for mitt møte med leder av Moss FrP har jeg frem til siste dager lojalt arbeidet for FrP med de saker jeg var satt til å ivareta.

I løpet av 2017 ble det vanskeligere og vanskeligere for meg å forholde meg til den ukulturen jeg opplevde det var ved behandlingen av store og viktige saker i politiske utvalg.

Saker ble eksempelvis behandlet i Teknisk Utvalg og Bystyret hvor flertallet nektet å åpne for å se på sakene på nytt til tross for at flere forhold i de enkelte sakene ikke synes å være tilstrekkelig utredet og belyst.

Behovet for ny behandling ble imidlertid stemplet som «omkamp».

I tillegg krevde en stor del av befolkningen ytterligere behandling av sakene. Kravet fra befolkningen ble synliggjort av så vel protestdemonstrasjoner i byens gater som en Facebook gruppe på flere enn 6 000 medlemmer. Som leder av Teknisk Utvalg (TU) forsøkt jeg å få til belysning av de aktuelle sakene, bl.a. med møter hvor tilhørere kunne møte opp og stille spørsmål til flere aktuelle parter, eksempelvis Bane Nor. Men dessverre dette også uten resultater ut over behandlingen i TU, som ble nedstemt av flertallet.

Vi har sett resultater av den mangelfulle behandlingen av saker, bl.a. i form av plastforurensning og nå sist utfordringene med å finne løsning for Rv19. Det vil ikke overraske meg om vi vil se flere eksempler i tiden fremover.

Jeg ble på et tidlig tidspunkt kontaktet av Ny Kurs, hvilket jeg antok andre politikere også ble, men det var ikke aktuelt for meg å vurdere det den gang. I løpet av ettersommeren og tiden før bystyremøtet 25. september 2017 ble det klart at MDG ville velge å støtte en ordfører fra Arbeiderpartiet, og at posisjonen fra siste kommunevalg ville bli skiftet ut. Dette ble for meg starten på en prosess hvor jeg måtte ta inn over meg og tenke grundigere igjennom de utfordringer jeg opplevde, og hadde opplevd over tid ved politisk behandling.

Etter flere runder med meg selv endte jeg opp med at jeg stod ovenfor å måtte velge, enten å tre ut av politikken, eller å fortsette med politikk, men da med et nytt utgangspunkt. Jeg valgte å fortsette, og eneste tenkelige fortsettelse var å melde meg inn i Ny Kurs.

I mitt møte med lederen av Moss FrP 1. januar varslet jeg at jeg i bystyrets behandling av saker fremover vil forholde meg til det program jeg er valgt på og at jeg ville trekke meg fra øvrige verv. Dette har jeg gjort 8. januar, og den formelle behandlingen av mine fritakssøknader antar jeg vil komme i årets første bystyremøte, 27. februar.

Når jeg meldte meg inn i Ny Kurs varslet jeg ledelsen i Ny Kurs at jeg stilte meg disponibel for partiet samt at jeg ønsket en aktiv rolle. Jeg er ønsket velkommen av ledelsen i Ny Kurs, og jeg er forespurt om delaktighet i partiets arbeid. For meg er noen av de aller viktigste holdningene i Ny Kurs at de skal være ideologisk nøytrale og at de skal jobbe for en behandling av politiske saker, og forøvrig politisk arbeid generelt, i åpne fora og med en transparent behandling.

I den sammenheng tillater jeg meg å påpeke at jeg i hele min tid som politiker har forsøkt å forholde meg på en måte hvor jeg kan stå rakrygget, bl.a. ved at jeg ikke har uttalt meg om personer annet enn tilknyttet behandling av saker. Når Høyres gruppeleder Sissel Rundblad uttaler seg om meg, og tilskriver meg en væremåte som jeg ikke representerer, men tar avstand fra, provoserer dette meg. Jeg ønsker fortsatt å ha en forsiktig fremtreden, men tillater meg likevel å trekke frem uttrykket «på seg selv kjenner man andre». Med det insinuerer jeg at Rundblads resonnement må bygge på egne erfaringer, ref. hennes «kjennskap til det lokalpolitiske miljøet som er grunnlag for mine (hennes) synspunkter» (Moss Avis nettavis 3. januar).

Ny Kurs tar avstand fra enhver ukultur hvor avtaler inngås på bakrommet og/eller i uformelle møter og sammenkomster. En avstand jeg stiller meg fult og helt bak.

Sammen med alle som ønsker å engasjere seg for Moss (og Rygge) vil Ny Kurs være et parti som står for grundig, konstruktiv og transparent behandling av saker og mennesker.

LES OGSÅ:

Hva skal vi med partiet Ny Kurs?

Arild Svenson: Alt annet enn en politisk værhane

Arild Svenson raser mot Høyres Sissel Rundblad

En god start for «Ny kurs»

Svenson melder seg ut av Frp og inn i Ny kurs 

Dette er «By- og bygdelista»

By- og bygdelista vil arbeide med å utforme et helhetlig valgprogram fram til beslutninger tas i medlemsmøte i november 2018. Arbeidet vil i hovedsak dreie seg om følgende politiske temaområder:

  • Helse og omsorg
  • Næringsliv og innovasjon
  • Byutvikling/samferdsel/miljø
  • Kultur/oppvekst/frivillighet
  • Kommunal organisering, økonomi og forvaltning.

Arbeidet med valgprogrammet vil bli ledet av en programkoordinator som velges av styret primo 2018.

Politiske temadrøftinger vil bli tatt opp jevnlig i egne tema- og medlemsmøter.

Flere temaområder vil bli tatt opp til drøfting etter behov.

kilde: Ny kurs

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags