– Kåsin tar feil, Ny Kurs har miljøpolitikk i sitt valgprogram

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Debatt Venstres Kjell Kåsin er bekymret over at Ny Kurs ikke har miljøpolitikk med i sitt valgprogram.

Jeg vet ikke hva en skal forvente, men synes vel at det er ok at man setter seg inn i vårt valgprogram før man går til det skritt å fortelle leserne om hva Ny Kurs mener eller ikke mener.

I motsetning til Venstre som også på lokalt plan må forsvare regjeringens manglende miljøpolitikk, er Ny Kurs et lokalt parti som ikke er bundet av et moderparti sine sentrale føringer.

Vi er bare her, i Moss og Rygge og er opptatt av hva vi kan gjøre lokalt. NY Kurs foreslår i sitt valgprogram en rekke tiltak for å bedre miljø og klima lokalt.

Her er noen av våre forslag til bedring av miljø og klima lokalt

- Sikre at kommunen setter krav til utbyggere, og følger opp at forskrifter og tiltak mot forurensning etterleves.

- Flytte fergetrafikken ut av sentrum.

- At Rv19 skal legges i tunnel under byen. Klevberget – Årvoll skal sikres utredning.

- Innlede forhandlinger med Borg Havn med sikte på flytting av containerhavna.

- Tenke nytt, og opprette prøveprosjekt med fleksibelt og gratis busstilbud i hele kommunen.

- Legge ytterligere til rette for gående og syklende ved blant annet å utarbeide en sykkelplan der biler og sykler benytter samme vei. Subsidiere kjøp av el-sykkel.

- Fullføre gang- og sykkelstier til/fra/i sentrum og ulike deler av kommunen for øvrig.

- Innføre tiltak mot støv- og partikkelforurensning på Rv19.

Ivareta og styrke vernet av viktige kultur- og naturområder i hele kommunen, herunder verne om Mossemarka, landskapsvernområdet på Midtre Jeløy og Vansjø.

- At privathusholdningene skal sikres gratis levering av avfall på anlegget ved

- Solgård skog.

- Redusere bruk av plast, og styrke kildesortering og gjenvinning for privathusholdninger og næringsliv.

Ny Kurs er opptatt av hva vi kan gjøre her, lokalt. Vi søker dialog med innbyggerne for at vi i sammen kan finne frem til nye forslag til tiltak vi kan stå sammen om her i Moss og Rygge. På vårt åpne medlemsmøte den 12. juni inviterer vi alle til idedugnad med tema miljø og klima.

Med dette håper jeg vi har gitt et tilfredsstillende svar til Kåsin om vår politikk på dette området.

Vi oppfatter som et forsøk på å trekke våre standpunkter i tvil. Vi har derfor gleden av å invitere Kåsin til debatt med vår ordførerkandidat Arild Svenson på vår stand i gågata lørdag 15. juni kl. 12,00. Vi stiller med mikrofon og høyttaler. Her vil Kåsin få rikelig anledning til å utdype sin tvil om Ny Kurs sin politikk og forhåpentlig vis få tilfredsstillende svar fra vår ordførerkandidat.

Velkommen til konstruktiv debatt.

LES OGSÅ:

Ny Kurs og klimautfordringene 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken