Moss trenger faktabaserte løsninger Wille, ikke bortforklaringer!

Tiltak: – Ny Kurs overleverte i møtet 27. februar forslag om at busstilbudet må forbedres dramatisk, skriver Arild Svenson.

Tiltak: – Ny Kurs overleverte i møtet 27. februar forslag om at busstilbudet må forbedres dramatisk, skriver Arild Svenson.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATT Jørn Wille skriver det ene leserbrevet etter det andre hvor han ikke forholder seg til fakta. Nå sist i sitt leserbrev i Moss Avis 28. februar hvor Wille enten tar utgangspunkt i mitt leserbrev i Moss Avis 20. februar, eller journalist Warberg Knolls oppslag om samme sak 25. februar. Det fremgår klart og tydelig i begge saker at jeg viser til orienteringen i MISA, mens Wille omtaler det som at jeg legger til grunn at MISA har behandlet saken.

Willes leserbrev bygger følgelig enten på bevisst feilinformasjon fra hans side, forsøk på å stille min etterrettelighet i dårlig lys, eller i beste fall har Wille et interessant korttidsminne. Wille viser videre til det faktum at MISA vedtok å utsett behandlingen til etter innbyggermøtet som ble avholdt 27. februar. Men Wille, stilte du noen gang spørsmål hvorfor innbyggermøtet «plutselig» dukket opp og saken ble foreslått utsatt til etter dette møtet? Det tror jeg ikke, men det foreslår jeg at du gjør, jeg tror svaret vil overraske deg.

Tilbake til Willes harselering med min «systematiske krisemaksimering» slik han uttaler det, hvorpå Wille tar avstand fra mine resonnement og «konklusjoner».

Jeg forstår nå hvor forskjellig Wille og jeg leser politiske saksdokumenter, eller i det minste hvor forskjellig vi tolker og forstår innholdet i de dokumentene vi leser – for, jeg legger til grunn at Wille også leser tilgjengelige saksdokumenter når han uttaler seg.

Det fremkommer av tilgjengelige dokumenter i saken at en viktig faktor er å «tvinge» Mossinger, og da særlig Jeløya beboerne, over på buss, sykkel og/eller gange, i form av negative tiltak. Jeg forstår at et slikt viktig negativt tiltak, for ikke å si kanskje det mest negative tiltak, er et prioritert høyrefelt for tungtransport for fergetrafikken og buss opp Rådhusbroen. Dvs. at personbiltrafikken fra ferga og Jeløya kun skal ha mulighet til å benytte venstre felt opp Rådhusbroen. Så skal disse to felt flettes på toppen av Rådhusbroen før de er tilbake til ett felt mot Kransen. Dette vil bl.a. bety at så snart tungtransporten fra ferga er ute av køen vil det høyre feltet opp Rådhusbroen stå tomt for trafikk, så nær som for bussen fra Jeløy da. All personbiltrafikk fra ferge og Jeløy, uavhengig av hvor den skal – til sentrum eller ut på E6 via Kransen – skal da stå å stampe i venstre felt selv om høyre felt skulle være fullstendig tomt.

Og, at høyre felt for det meste kommer til å stå tomt så nær som for tungtransport fra ferga er ganske sikkert. Dette bl.a. fordi det til nå ikke er funnet noe løsning for strekningen rundkjøring ved Glassverket og til kanalbroa for bussene som kommer ned Helgerødgata.

Jeg forstår nå at Willes og min forståelse av syn på ovenstående er forskjellig. Jeg frykter at dette ikke kommer til å fungere, og for meg fremstår det som en overhengende fare for kaos og kollaps – riktig nok for det aller meste i morgen- og ettermiddagsrushet, men også ved hvert eneste fergeanløp. Men, Wille tror fortsatt at det er mulig å finne gode løsninger. Hvorfor har du ikke tatt dette opp med dine partifeller som har sittet og arbeidet med de fremlagte forslagene i månedsvis? Det er jo bl.a. disse politikernes «gode løsninger» som er fremlagt. Hva har du ventet på Wille?

Forhåpentligvis har Wille og Høyre fortsatt mulighet for å påvirke dette, i MISA og/eller andre fora. Jeg er imidlertid meget usikker da saken nå er kommet så langt. De medvirkende i arbeidet med disse forslagene har jobbet i over ett år (også politikerne) og deres arbeid er nå «ferdig».

Jeg frykter dessverre ingen endringer etter møtet 27. februar, verken i MISA eller andre fora, men motbevis meg gjerne. I tilfelle min frykt er riktig så vil møtet 27. februar på ByLab ikke være annet enn spill for galleriet og det vil avstedkomme få om ingen endringer – og i hvert fall ingen endring som vil rette opp mitt inntrykk og forståelse beskrevet ovenfor. Det vil kun være en samlet forståelse for at man ikke kan gjøre dette mot Mossebefolkningen som kan endre dette, og da må hele det politiske miljøet i Moss, Rygge og fylket sette ned foten og kreve endringer, endringer som Statens vegvesen må være med på, dvs. også hvis nødvendig å sette strek over arbeidet til nå og begynne på nytt.

Ny Kurs overleverte i møtet 27. februar forslag om at busstilbudet må forbedres dramatisk. Kanskje kan et tilbud med opplevelse av å være en gulrot og ikke pisk få innbyggerne våre til å benytte mer buss.

Før vi påbegynner noen av de endringer som LAT gruppen foreslår vi å få på plass et bedre busstilbud. Kanskje vil det kunne gi løsninger. Ytterligere forslag vil også bli oversendt i forkant av MISAs behandling 13. mars.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.