Om Ny Kurs og klimaet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATT Jeg takker Trond Marthinsen for tilsvar på mine spørsmål. Min tilbakemelding er følgende på det han skriver:

  • «Å flytte containerhavna til Borg» reduserer ikke utslipp av klimagasser. Utslippene flyttes fra Moss til Fredrikstad .
  • «Å legge RV19 i tunnell» – noe som alle partier har i sine program – reduserer ikke klimagassene – antallet kjøretøy reduseres ikke»
  • «Å flytte fergeleiet ut av sentrum» reduserer ikke klimagassutslippene – de flyttes». Forresten hvor vil Ny Kurs at fergeleie skal ligge – på Festelandet?
  • «At privathusholdningene skal sikres gratis levering på Solgård skog», gjelder også idag; blant annet hageavfall, levering av plast, husholdningsavfall, impregnerte trematerialer og hvitevarer. Dersom Ny Kurs ønsker at alt skal være gratis, bryter det med prinsippet om at forurenser skal betale – ønsker Ny Kurs det? Skal all renovasjon være gratis?

Av de 11 punktene som Marthinsen lister opp, finner jeg kun tre som har relevans for reduksjon av klimagassutslipp:

  • «Fullføre gang- og sykkelstier til/fra/i sentrum og ulike deler av kommunen»
  • «Utarbeide en sykkelplan der biler og sykler benytter samme vei. Subsidiere kjøp av el – sykkel og «Prøveprosjekt med fleksibelt og gratis busstilbud».

Dette er tre målrettettede tiltak som har min fulle støtte – bra!

Marthinsen kommentere ikke følgende spørsmål som jeg stilte i leserinnlegget i Moss Avis den 10.juni:

  • Partiet nevner i punktet om eiendomsskatt at skatten kun skal brukes til målrettede tiltak. Ser partiet noen målrettede lokale tiltak innenfor kollektivtrafikk og klimagassreduserende tiltak, som vil kunne komme inn under paraplyen målrettede tiltak?
  • Ny Kurs går mot bompengefinansiering av ny RV 19. Jeg tolker dette dit hen at dersom staten forlanger et spleiselag (bompenger) i en eller annen form, så vil partiet stemme mot ny RV19?
  • Resultatet vil da bli at Ny Kurs vil beholde dagens RV19 med en fergetrafikk som stanger seg gjennom byens sentrumsgater i konkurranse med lokaltrafikken.

Når et nytt parti ser dagens lys i Moss, er det naturlig at innbyggerne setter søkelys på programmet til partiet. Marthinsen trekker inn Venstre ( jeg er ikke medlem). Som et apropos til det, ber jeg han lese Venstres 9 punkter som er målrettet mot klimagassreduksjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.