Er Ny Kurs moden for å delta i det kommunalpolitiske arbeidet?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATT Til bystyret den 21. mai hadde Arild Svenson levert en interpellasjon (et eget forslag) som innledet slik: «Etter at Ny Kurs satte temaet om innbygger-inninvolvering på dagsorden har alle de politiske partiene fremhevet og bedyret sin ivaretakelse av innbyggernes delaktighet enkelte også med en viss grad av selvfølgelighet.»

Jeg ba om ordet og viste til at Rødt gikk til valg i 2015 på tre hovedsaker, der en av dem var: Utvidet demokrati.

I valgprogrammet vårt som vi delte ut 12 000 eksemplarer av, var dette presisert med at vi ville:

  • Avgjøre spørsmålet om kommunesammenslåing ved folkeavstemming
  • Innføre mer direkte demokrati med deltakelse fra folk flest i planprosesser, budsjettering, og viktige beslutninger som jernbanestasjon, bruforbindelse og fergeleie.
  • Sørge for at virksomheter som de borgerlige har privatisert, rekommunaliseres etterhvert som kontraktene utløper.
  • Rødt har også i perioden deltatt på folkemøter og krevd folkeavstemming om de to alternative høyspentkabler på Kambo og valg ny riksvei 19. I Rødts arbeid med kommunebudsjettet har vi trukket med de frivillige organisasjoner og innarbeidet deres økonomisk krav i vårt budsjettforslag.

Det er selvsagt flott at mange partier går inn for et utvidet demokrati, men det blir  provoserende og en omskriving når Ny Kurs påstår at innbyggerinvolvering først ble «oppdaget» etter at  Ny Kurs tok dette opp som tema.

Jeg hadde også ordet i siste bystyremøte 18. juni,  da Arild Svenson beklaget at hans epost til formannskapet om å utsette behandling av den nye Kommuneplanen, ikke var blitt behandlet og tatt til følge av formannskapet.

Jeg bemerket da at Arild Svenson hadde søkt og fått innvilget fritak som 1. vara til formannskapet, medlem av Teknisk utvalg og 1.vara til Miljø- og samferdselsutvalget o.a, og satt seg selv utenfor den politiske behandlingene av denne og andre viktige saker.

Det er flere eksempler på hvordan Ny Kurs dyrker rollen som talsperson for «innbyggernes som er satt utenfor de politiske prosessene», men poenget var at dette en en rolle Arild Svenson selv har satt seg i.

Og denne offerrollen dyrkes igjen når denne formen for «mild irettesettelse» i bystyret,  fører til at leder i Ny Kurs Trond Martinsen skriver en harmdirrende kronikk i Moss Avis om at Ny Kurs er utsatt for «politisk argumentasjon på lavmål».

For Rødt er Ny Kurs på ingen måte vår «hovedfiende» ved dette kommunevalget, den rollen inntas av privatiseringsfantastene i Høyre og FrP. Og de fleste konkrete sakene Ny Kurs har tatt opp, er godt forankret i Rødts valgprogram både for 2015 og gjentatt i vårt valgprogram for det kommende kommunevalget.

Men med mindre Ny Kurs satser på eget flertall i bystyret, må partiet venne seg til å delta i de folkevalgte kommunale utvalgene og de politiske forhandlingene som finner sted der. Å ha gode standpunkter er selvsagt viktig, men like viktig å finne ulike partier å alliere seg med, for å få gjennomslag.

Ellers deler Rødt ønsket til Ny Kurs om at ikke Høyre og AP sammenlagt har et flertall i det nye kommunestyret. Det er frustrerende at på tross av programformuleringer og samarbeidsavtaler søker AP seg til den politiske høyresiden, særlig i saker som gjelder byutvikling.  Men for Rødt  betyr dette ønsket først og fremst å svekke partiene på høyresida.

I tillegg er vi spente på hvilken ordfører Ny Kurs vil foretrekke og hvilket budsjett de vil stemme på subsidiært. Likeledes er vi spente på hva Ny Kurs mener i viktige saker som Oslomodellen for et anstendig arbeidsliv, at barnetrygden ikke skal regnes som inntekt, eller hva de mener om privat profitt i de kommunale velferdsoppgavene. Til nå har Ny Kurs ordførerkandidat stemt «feil» i disse og i flere saker som støtter opp under Rødts hovedparole: «Kampen mot Forskjells-Norge».

Men vi ser fram til godt samarbeide i de sakene der Rødt og Ny Kurs har like standpunkt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags