Ny nasjonal transportplan og RV19 gjennom Moss

Moss i disse dager: – Høyre har hele tiden ment at RV19-prosessen kan forseres, og lik flere andre kommuner, få forskuttert midler til oppstart så fort korridorvalget er ferdig utredet, skriver Høyre- toppene i dagens kronikk.

Moss i disse dager: – Høyre har hele tiden ment at RV19-prosessen kan forseres, og lik flere andre kommuner, få forskuttert midler til oppstart så fort korridorvalget er ferdig utredet, skriver Høyre- toppene i dagens kronikk. Foto:

Av
DEL

Kronikk 25. mars ble alle gruppelederne i Moss innkalt til et hastemøte, og hastemøter i disse koronatider er som regel aldri positive nyheter. Med høy puls logget jeg på møtet, og er det én sak som bryter gjennom korona-tåka, så er det RV19. Vi ble informert om at riksvei 19, som er inne i Nasjonal transportplan for 2018–2029, ikke sto på lista over tiltak Statens vegvesen anbefaler i NTP for 2022–2033!

Et samlet politisk Moss signerte et brev til samferdselsministeren, Stortingets transportkomité og stortingspolitikere fra Østfold og Viken, og brevet skal følges opp med et møte med ministeren.

Signalet var tydelig: Rv 19 nå prioriteres med sikte på oppstart av prosjektet i første periode av NTP 2022-2033 og at dette kommer klart til uttrykk ved behandlingen av Nasjonal Transportplan.

Vi leser Blakstads innlegg i MA 5.5. om hans brubyggerrolle mellom Høyre og Frp på den ene siden og posisjonen i Viken på den andre, og med enigheten brubyggeren nå har hanket inn, kan riksvei 19 fortsatt havne i en tunnel.

Det er nok litt i overkant optimistisk å tro at et nyvalgt medlem for Venstre i Vikens transportkomite og saksordfører for NTP-innspillene, får landet hele RV19-prosessen, men han skal ha kred for oppslaget.

Mens fokuset har ligget på ny NTP, virker det som om alle har sovnet på post når det gjelder prosessen for RV19 i inneværende periode!

Høyre har arbeidet i mange år (!) med å få RV19 inn i gjeldende NTP og i 2017 var gleden stor da riksvegen fikk sitt eget avsnitt i transportplanen. Så kom nedturene.

De fleste mossinger husker nok SVVs berømte mulighetsvurdering som endte opp med null anbefalinger pga høye kostnader, og påfølgende silingsprosesser mellom seks-syv korridorer.

Vi er nå nede i tre korridorer som skal vurderes videre, vi venter bare på klarsignal fra Samferdselsdepartementet.

Brevet fra SVV til SD ble sendt i begynnelsen av januar, og inneholdt et spørsmål og en anbefaling:

  • Skal korridoren over Ryggelandskapet, som ingen vil ha, ut av videre konsekvensutredninger?
  • SVV anbefaler at anslått kostnad for alternativ fem legges til grunn for KVU-estimat på 3 100 mill. 2019-kr for rv 19 Moss - altså 200 mill mer enn anslått i NTP. Interessant nok den opprinnelige korridoren som de avslo i mulighetsstudien og som vi tror blir konklusjonen.

Klarsignalet fra SD er altså en nødvendighet for videre prosess, og den informasjonen jeg har tilgang til, så lover SD å komme tilbake før sommeren - et halvt år for å svare ut to enkle spørsmål!

Planprogrammet som SVV lovet i uke fire, er igjen utsatt med ukjent frist. Denne informasjonen ble sendt Høyres stortingsbenk som har hatt et møte om RV19 i dag torsdag, og følges opp med et brev til samferdselsminister Hareide.

Moss Høyre jobber på sin side med en interpellasjon til neste kommunestyre med spørsmål om hvordan vi følger opp mosse-brevet til sentrale myndigheter og hvordan vi lokalt kan få til en forsering.

Høyre har hele tiden ment at RV19-prosessen kan forseres, og lik flere andre kommuner, få forskuttert midler til oppstart så fort korridorvalget er ferdig utredet. En korridor som tar med seg både ferge- og Jeløytrafikken. Først da vil vi få en by som kan utvikles slik vi har sett Drammen har utviklet seg etter at trafikken forsvant i tunnel gjennom Bragernesåsen.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken