Etterlyser ambisjoner på byens vegne

Stortings-representant Tage Pettersen fra Moss (Høyre)

Stortings-representant Tage Pettersen fra Moss (Høyre)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Kronikk Moss har en fin tradisjon med at de fleste partiene har stått sammen når vi har jobbet for de store samferdselsløsningene for byen vår. Har det vært uenighet lokalt har man uansett sammen frontet flertallets løsninger når vi har møtt storting og regjering.

De siste 25 årene er det jernbanen og RV19 som har stått i sentrum for bystyrets arbeid. Både Gretha Kant og Paul-Erik Krogsvold sto i front for dette, før jeg tok over og nå sist Hanne Tollerud.

Arbeidet med å føre den nye jernbanetraseen gjennom byen vår er godt i gang, og den nye stasjonen åpner i 2024.

Det som bekymrer meg nå er hvor det er blitt av engasjementet for RV19? Jeg har opplevd at vi de siste årene har vært svært tydelige på at vi har ønsket samordning mellom vei og bane for å sikre best mulig planlegging og for å slippe å grave opp sentrale deler av byen to ganger.

Da jeg var ordfører fikk vi etablert en samarbeidsavtale mellom Moss og Rygge kommuner, fylkeskommunen, Statens vegvesen (SVV) og Bane NOR. Hensikten var samordning på både beslutningsnivå og for saksbehandlerne.

Grundig arbeid fra mange resulterte i at RV19 for første gang kom inn i Nasjonal transportplan ved siste rullering. Prosjektet skulle startes opp rundt 2024. Hele tiden har vi jobbet for å fremskynde dette arbeidet.

Gleden var derfor stor da det i statsbudsjettet for 2019 kom inn både penger til planlegging og følgende merknad:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, viser til at det i budsjettet for 2019 er satt av planleggingsmidler bl.a. til RV19 i Moss. I denne sammenheng er det viktig å samordne planene med byggingen av ny jernbane gjennom byen. Flertallet vil derfor påpeke viktigheten av at planarbeidet med delstrekninger av RV19 ikke blir forsinket».

Høsten 2018 ble det klart at grunnforholdene for den foretrukne traseen ville fordyre det opprinnelige prosjektet betydelig. Det ble også klart at eventuell fergefri forbindelse mellom Moss og Horten legges på is. Med bakgrunn i dette sa samferdselsministeren at SVV så raskt som mulig skulle sjekke ut mulighetsrommet bredt innenfor det vedtatte konseptet.

LES OGSÅ: La oss ta med alt om RV 19, Tage – ikke kun det som høres bra ut

Ifølge Moss Avis var det sist uke politisk møte i regi av samarbeidsavtalen. Det som skjedde der må være trist og nedslående for byen! SVV sa der at de nå har et håp om å realisere oppstart av et eventuelt nytt ferjeleie og RV19 i 2028 - hvis de jobbet effektivt.

Det betyr at gjennomføring i tråd med NTP, etter beskjeden om å jobbe raskt for å sjekke ut mulighetsrommet, eller bestillingen i statsbudsjettet for 2019, ikke vil skje.

Når ordføreren så forteller at hun er sikker på at vegvesenet jobber så effektivt de makter, så blir jeg bekymret. Når den fremste av våre lokale tillitsvalgte kaster kortene er det lite resten av laget både lokalt og nasjonalt kan gjøre.

Jeg håper denne resignasjonen skyldes akutt oppgitthet og at motivasjonen for å løse byens enorme trafikkutfordring så raskt som mulig, våkner til liv igjen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken